fbpx

Ako sme našli najvýkonnejšiu aplikáciu na zber leadov

Aplikácie sme testovali na webstránky firmy, ktorá vyrába škárovku a distribuuje ju najmä po Slovensku, do Rakúska a do Českej republiky. Napriek dostatočnej návštevnosti webstránky, firmy nevypĺňali kontaktný formulár. Rozhodli sme sa preto, že na webstránku vložíme externé aplikácie, ktoré snímajú návštevy a následne identifikujú firmu, ktorej zamestnanec strávil na webstránke určitý čas. Nasadením externých aplikácií pre zber leadov sa kontaktovanie potenciálnych záujemcov zjednodušilo.

Zapamätajte si, že pri výbere aplikácie pre zber leadov je rozhodujúcim faktorom počet databáz od providerov – poskytovateľov internetu, ktoré má konkrétna aplikácia k dispozícii. Čím menej ich je, tým menej získate leadov. Naopak, čím viac informácií má aplikácia, tým lepšie sa leady získavajú a identifikujú.

Výzva

  • Klient mal málo nových kontaktov, ktoré potrebuje pre svoju prácu.
  • Naším cieľom bolo otestovať a nájsť najvhodnejšiu aplikáciu pre získavanie leadov cez externú aplikáciu pre krajiny SK, CZK a AT.

Riešenie

  • Na webstránku pre jednotlivé krajiny sme nasadili 9 externých aplikácií pre zber leadov.
  • Pre zvýšenie návštevnosti sme využili reklamné kampane v Google. Zvolili sme vyhľadávaciu kampaň a responzívne bannery.

Počet získaných leadov celkom

+0

Najúspešnejšia aplikácia SK - Albacross

+0

Najúspešnejšia aplikácia CZ - Leadfeeder

+0

Najúspešnejšia aplikácia AT - Leady cz a Whoisvisiting

+0

Výsledok

Počas jedného týždňa sme intenzívne testovali 9 externých aplikácií pre zber leadov.

  1. Na slovenskú verziu webstránky sme nasadli 8 aplikácií. Leady.cz, Agency360, Leadberry, VisitorQueue, Whoisvisiting, Leadfeeder, Leadrebel, Albacross. Získali sme 153 unikátnych leadov.

Najvyšší výkon podala aplikácia Albacross s počtom 37 identifikovaných firiem a Whoisvisiting s počtom 30 leadov.

  1. Pre českú mutáciu webstránky sme nasadili 7 aplikácií, vynechali sme Albacross. V tomto prípade najvyšší výkon podala aplikácia Leadfeeder s počtom 105 unikátnych leadov. Jedinečné firmy zachytili ešte aplikácie Leady cz, VisitorQueue a Whoisvisiting. Celkovo sme registrovali 486 leadov.

Pri zvyšných aplikáciách sme zaznamenali aj koncových užívateľov. Museli sme teda zo získaných počtov odfiltrovať reálne firmy.

  1. Rakúska mutácia webstránky mala rovnaké aplikácie ako česká stránka. Počet získaných leadov bol najnižší, celkovo 109 unikátnych leadov. Najviac ich priniesli aplikácie Leady cz a Whoisvisiting, a to v počte 22 leadov z každej aplikácie.

 

Preverili naše
Know-how