Hlasové vyhľadávanie: Upravme stránky pre voice search

od | mar 26, 2019

Hlasové vyhľadávanie sa stáva jedným z kľúčových faktorov. Čoraz viac ľudí využíva smartfóny v spojení s hlasovým asistentom. Vyhľadávače tak zobrazia také stránky s odpoveďami, ktoré budú mať čo najspoľahlivejšiu odpoveď.

Kým ešte nedávno sme sa smiali z hlasových pomocníkov, teraz už majú svoju vážnosť. Sú dokonalí a pomáhajú nám pri vyhľadávaní. Nielen v aute, keď šoférujeme. Ale hľadáme už reštaurácie, spotrebiče, dovolenky. Preto každá webstránka už musí myslieť na to, ako uľahčiť hlasové vyhľadávanie a poskytnúť čo najpresnejšiu a najlepšiu odpoveď.

Vyhľadávačom pomôžeme tým, že si pripravíme stránku, kde spíšeme možné otázky a súčasne si na ne aj odpovieme. Tak, ako by sme sa ich opýtali nahlas. Tu je zásadný rozdiel medzi vyhľadávaním cez vpísanie textu do dialógu a vyhľadávaním prostredníctvom vyslovenej otázky.

Krátke frázy nahraďme longtailovými

Kým v textovom vyhľadávaní rezonujú krátke frázy ako lacné televízory, najbližšia reštaurácia a podobne, hlasové vyhľadávanie funguje  na princípe otázka – odpoveď. Kde sa dá najbližšie najesť? Aký je najbližší obchod s televízormi? Aké sú trendy v online pre rok 2019?

Zabudnime teda na krátke frázy s dĺžkou 3 až 5 slov. Otázky pri hlasovom vyhľadávaní sú dlhšie. Podľa štatistiky od Google sú dlhšie až o 76,1 percent.

Predpokladáme, že longailové frázy privedú na stránku skutočne relevantných užívateľov. V celkovej návštevnosti síce zaznamenáte istý pokles, ale podľa doterajších štatistík takéto dlhé fráze prinášajú vyššie zisky. Jednoducho – zákazník nájde na prvý raz presne to, čo hľadá a je spokojný. Cieľová skupina sa zúži, ale výkon longtailových fráz bude výraznejší.

Hlasové vyhľadávanie funguje najmä v lokálnych podmienkach

Významnú úlohu zohráva v hlasovom vyhľadávaním lokalizácia. Predpokladáme, že v prípade takéhoto vyhľadávania sa užívateľ zameria na situáciu v jeho bezprostrednom alebo blízkom okolí. Aby sme posilnili lokalizáciu, potrebujeme mať Google účet Moja firma. Profil vyplňme, dajme doň všetky dôležité informácie, ktoré zákazník potrebuje a hľadá.

Otváracie hodiny, adresu, informácie o firme. Pravidelne pridávajme príspevky, ponuky, fotografie. Naša firma sa bude lepšie zobrazovať vo vyhľadávaní a získa kvalitnejšie pozície. Podľa zadanej adresy sa uprednostní pri lokálnom vyhľadávaní. Preto lokálne signály v profile sú jedným z kľúčových faktorov, na ktoré by sa mala každá firma zamerať.

Čo vyhľadávaču pomáha, sú perfektne napísané snippety. Teda útržky, z ktoré zobrazuje. Google tak dokáže veľmi rýchlo nájsť odpoveď na položenú otázku a zverejniť ju pre užívateľa.

Čo určite dodržujme pri písaní textov už teraz:

  • Čleňme text na zrozumiteľné odseky
  • Používajme odrážky
  • Sústreďme sa na longtailové kľúčové slová
  • Píšme kvalitné snippety – útržky
  • Vytvorme stránku s možnými otázkami a odpoveďami pre hlasové vyhľadávania

Google odporúča dodržať maximálnu dĺžku odpovede. A to 29 slov. Samozrejme, ideálny stav je, ak vtesnáme našu odpoveď do krátkej ale výstižnej vety.

 

Uľahčime Google Assistentovi vyhľadávanie. Aj vašu webovú stránku pripravíme pre hlasové vyhľadávanie.

Kontaktujte nás.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.