Ing. Milan Ondráš

Európska cestovná poisťovňa úspešne spolupracuje so spoločnosťou iFocus už niekoľko rokov. V iFocuse sme sa vždy stretli s vysoko profesionálnym a odborným prístupom. Flexibilita a inovatívne riešenia zo strany iFocus sú pre Európsku cestovnú poisťovňu silnými atribútmi, ktoré podporujú našu stabilnú spoluprácu a dlhotrvajúcu spokojnosť so službami iFocus.

Preverili naše
Know-how