Optimalizácia stránky SEO

Optimalizácia stránky pre vyhľadávače SEO (Search Engine Optimisation) – je pravdepodobne najobľúbenejšia služba vyžadovaná od klientov

Prečo? Dôvod je jednoduchý, každý by chcel mať zobrazenú svoju webstránku čo najvyššie vo vyhľadávači na neplatených pozíciách. Pri SEO sa narozdiel od PPC nemusí platiť za každé kliknutie!!!

SEO je úžasná, ale zároveň komplikovaná marketingová technika. Faktorov, ktoré vplývajú na Vašu pozíciu vo vyhľadávači je niekoľko desiatok. Tiež treba brať do úvahy, že vyhľadávací algoritmus sa neustále mení a optimalizuje, aby užívatelia vyhľadávačov dostali čo najrelevantnejšie výsledky. Pre zjednodušenie sa faktory, ktoré vplývajú na pozíciu Vašej webstránky vo vyhľadávači delia na onsite a offsite faktory.

Onsite – faktory na stránke – napr. názov domény, titulka, štýl a veľkosť nadpisov, kľúčové slová a ich hustota, kvalita obsahu atď.
Offsite – faktory, ktoré sa odohrávajú mimo Vašej webstránky – napr. koľko stránok a v akej kvalite odkazuje na Vašu webstránku, pod akými kľúčovými slovami sa odkazujú tieto stránky atď.

SEO je dlhodobý a komplexný proces, ktorý môže trvať niekoľko mesiacov kým dosiahneme top pozície vo vyhľadávačoch na vami želané slová. Naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a výsledky sú garanciou dlhodobo udržateľných pozícií pre vašu firmu.


osobných údajov

Preverili naše
Know-how