PhDr. Branislav Širilla, DiS

Spomínam si na začiatky našej spolupráce v roku 2009, ktorá trvá do dnešného dňa. Hneď po prvom stretnutí som vedel, že to bude na dlhé roky. V oblasti online marketingovej komunikácie som už mal určité poznatky a tak mi bolo od začiatku jasné, že p. Ing. Čuridlo je nadšenec a odborník v jednom. Žiadne sľuby a polovičné informácie, ale presné čísla a jednanie na rovinu. Oceňujem taktiež rýchlu komunikáciu pri riešení pracovných úloh a získavanie cenných rád od spoločnosti iFocus pre naše budúce smerovanie v oblasti online marketingu.

Preverili naše
Know-how