Zníženie nákladov a zvýšenie konverzií pre Kung Food

Kung Food je donášková služba, ktorej cieľom je variť chutné ázijské jedlá a poskytovať špičkovú donášku v Bratislave.

Výzva

 • Zefektívnenie PPC kampaní v google AdWords
 • Zvýšenie objemu objednávok
 • Budovanie stálej fanúšikovskej základne pre opakované nákupy
 • Zvýšenie návštevnosti na stránke

Riešenie

 • Reštrukturalizácia Google AdWords účtu
 • Optimalizácia Google AdWords reklamných kampaní s platbou za klik (PPC)
 • Zameranie sa na najvyhľadávanejšie jedlo – sushi
 • Zber údajov o návštevníkoch z kampaní pre možnosť vyhodnotenia ich správania v Google Analytics
 • Využitie remarketingových zoznamov s cieľom zvýšenia počtu opakovaných návštev už existujúcich zákazníkov

počet konverzií

+0%

miera prekliku

+0%

celkové náklady v Google Adwords

0%

Výsledok

(september 2015 až december 2015 – porovnanie s rovnako dlhým predchádzajúcim obdobím)

 • Zvýšenie počtu konverzií až o 112% (tzn. zvýšenie počtu uskutočnených objednávok donášky) a zároveň zníženie ceny za konverziu o 44%
 • Zvýšenie počtu klikov o 71% a zároveň zníženie nákladov na nákup návštevníkov (klikov) o 31% pri zlepšení kvality návštevníkov
 • Zvýšenie miery prekliku o 93%
 • Zníženie celkových nákladov v Google AdWords o 30%

Preverili naše
Know-how