Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Správa PPC kampaní

Výsledkom našich PPC reklamných kampaní je nielen zvýšená návštevnosť webstránok, ale hlavne dosahovanie vami zadaných cieľov.

 

Správa PPC kampaní - už v priebehu niekoľkých minút môžete mať svoju reklamu na google, facebook, etarget, sklik a tým priviesť na svoje stránky nových záujemcov o Vaše produkty a služby. O vašu úspešnú kampaň sa postarajú skúsení a certifikovaní špecialisti na online marketing.

 

Kampaň pozostáva z 3 hlavných fáz:

►       Analýza vašich potrieb a cieľov

►       Vytvorenie zoznamu odporúčaných kľúčových slov alebo cielení, vytvorenie štruktúry kampaní

►       Vyhodnocovanie a priebežná optimalizácia kampaní s dôrazom na dosiahnutie čo najlepších výsledkov

 

PPC je skratka z anglického Pay Per Click, čo znamená že sa platí len za kliknutie na reklamu. Zobrazenie reklamy je zadarmo. Internetová PPC reklama má tri veľké výhody oproti klasickej:

1. Vysoko relevantná –cielenie na užívateľov, ktorí práve teraz hľadajú vo vyhľadávači vaše produkty a služby alebo zobrazovanie reklamy len užívateľom, ktorí boli na vašej webstránke.

2. Presne merateľná – analyzujeme správanie privedených návštevníkov a optimalizujeme PPC kampane, aby sme priviedli len tých, ktorí majú skutočný záujem. Vyhodnotíme vám cenu za získanie klienta a zoptimalizujeme kampane tak, aby ste dosiahli návratnosť vašej marketingovej investície.

3. Flexibilná – s PPC kampaňami sa môžete rozhodnúť na základe výsledkov koľko investujete do nákupu kliknutí a svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.

   

 

Zaujal vás online výkonnostný marketing?

NAŠE KNOW-HOW PREVERILI

 • Pferdesafari
 • BMA
 • Trnava Tourims
 • Nadácia pomoc jeden druhému
 • Kanovits
 • Jutex
 • Tomar
 • Hotel Elizabeth
 • Harmony
 • FinTV
 • Zelená Žaba
 • Hotel Bankov
 • Hotel Máj
 • Frais
 • AllWorks
 • FoodDetective
 • Región Štiavnica
 • Aquapark Senec
 • Odškodné