Správa PPC kampaní

Výsledkom našich PPC reklamných kampaní je nielen zvýšená návštevnosť webstránok, ale hlavne dosahovanie vami zadaných cieľov.

Správa PPC kampaní – už v priebehu niekoľkých minút môžete mať svoju reklamu na google, facebook, etarget, sklik a tým priviesť na svoje stránky nových záujemcov o Vaše produkty a služby. O vašu úspešnú kampaň sa postarajú skúsení a certifikovaní špecialisti na online marketing.

Kampaň pozostáva z 3 hlavných fáz:

  • Analýza vašich potrieb a cieľov
  • Vytvorenie zoznamu odporúčaných kľúčových slov alebo cielení, vytvorenie štruktúry kampaní
  • Vyhodnocovanie a priebežná optimalizácia kampaní s dôrazom na dosiahnutie čo najlepších výsledkov

PPC je skratka z anglického Pay Per Click, čo znamená že sa platí len za kliknutie na reklamu. Zobrazenie reklamy je zadarmo. Internetová PPC reklama má tri veľké výhody oproti klasickej:

1. Vysoko relevantná –cielenie na užívateľov, ktorí práve teraz hľadajú vo vyhľadávači vaše produkty a služby alebo zobrazovanie reklamy len užívateľom, ktorí boli na vašej webstránke.
2. Presne merateľná – analyzujeme správanie privedených návštevníkov a optimalizujeme PPC kampane, aby sme priviedli len tých, ktorí majú skutočný záujem. Vyhodnotíme vám cenu za získanie klienta a zoptimalizujeme kampane tak, aby ste dosiahli návratnosť vašej marketingovej investície.
3. Flexibilná – s PPC kampaňami sa môžete rozhodnúť na základe výsledkov koľko investujete do nákupu kliknutí a svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť.


osobných údajov

Preverili naše
Know-how