Ing. Andrea Michalcova

So spoločnosťou iFocus spolupracujem už dlhodobejšie na základe odporúčania mojej známej. Naša spolupráca začala pomerne rýchlo prinášať ovocie nielen v podobe zlepšenia parametrov predaja, ale aj zavedenia prehľadnosti a systematickosti do online marketingu, využívania nových foriem a nástrojov marketingu. Osobitne by som vyzdvihla profesionalitu, inovatívnosť, ochotu a proaktívny prístup celého teamu.

Preverili naše
Know-how