Neuromarketingová analýza pozornosti

Pomáhame s reklamou na internete.

ZISTIŤ VIACKONTAKTOVAŤ

Ide o umelú inteligenciu (AI) zameranú na predvídanie pozornosti užívateľov.

Teplotné mapy (heatmaps) poháňané umelou inteligenciou (AI), ktoré simulujú pozornosť užívateľa na vizuálnych podnetoch (obrázky, videá). Analýza dokáže predvídať kam sa upriami pozornosť používateľa, pri sledovaní vizuálnych podnetov.

Neuromarketingová analýza pozornosti je postavená na rozsiahlom neurovedeckom výskume. Táto umelá inteligencia vznikla na základe sledovania pozornosti očí viac ako 12 000 účastníkov.

Analýza je založená na neustálom výskume pozornosti. Každý rok sa pridáva do databázy až 5000 nových údajov o sledovaní pozornosti očí účastníkov.

Neuromarketingová analýza pozornosti má presnosť viac ako 91%.

Zaujíma vás neuromarketingová analýza politických kampaní?

ZISTIŤ VIAC

Ako to funguje?

NAHRATIE PODKLADOV

Nahrá sa baner, billboard, leták, plagát, obrázok, video či vizualizácia ktorá bude predmetom  analýzy.

ANALÝZA

Neuromarketingová analýza pozornosti analyzuje nahraté podklady v priebehu pár sekúnd a videá v priebehu pár minút.

SLEDOVANIE VÝSLEDKOV

Získanie výsledkov/skóre v oblasti kognitívnej náročnosti (náročnosť vizuálu na mozgovú aktivitu) (cognitive demand). Následne budete vedieť optimalizovať svoje obrázky či videá pre pozornosť užívateľov, a podporiť ich požadované správanie.

S neuromarketingovou analýzou pozornosti dokážete predvídať, pochopiť a prispôsobiť svoje podnikanie rozhodovacím procesom vašich zákazníkov prostredníctvom neurovedy a umelej inteligencie (AI).

Na čo to môžem použiť?

Neuromarketingovú analýzu pozornosti možno použiť pre všetky vizuálne podnety – či už ide o obrázky alebo videá. 

REKLAMA

Zvýšenie pozornosti vašej reklamy a zabezpečenie, aby bola vaša značka a ďalšie prvky viditeľné.

PRODUKT & BALENIE

Nasmerovanie očí zákazníkov k najdôležitejším prvkom produktov a obalov.

WEBSTRÁNKA & E-COMMERCE

Optimalizovanie webového dizajnu tak, aby upriamil pozornosť na najdôležitejšie prvky.

VIDEO

Testovanie pozornosti zákazníkov pri sledovaní videa a získanie informácií či vidia dôležité prvky.

OBCHOD

Zabezpečenie viditeľnosti a vyhľadateľnosti nápisov a produktov v obchode.

UXD

Zlepšenie dizajnu užívateľského prostredia, aby ste venovali pozornosť správnym prvkom rozhrania.

Dajte nám vedieť, s čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť

Sme certifikovaní špecialisti

Dajte nám vedieť, s čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť