Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Prípadová štúdia Zvýšili sme predaj o 705%

Optimalizácia objednávkového procesu pre klienta, z oblasti použiteľnosti webdizajnu na Slovensku.

 

Európska cestovná poisťovňa

Špecialista na cestovné poistenie so 100-ročnými skúsenosťami - Europäische Reiseversicherung AG, organizačná zložka Slovensko (Európska cestovná poisťovňa - ECP). Svojim slovenským i medzinárodným klientom poskytuje prvotriedne služby v súlade s dlhoročnou tradíciou značkovej poisťovne v oblasti cestovného a úrazového poistenia. 

 

VÝZVA

Európska cestovná poisťovňa sa potýkala s problémom nízkej miery objednávok prichádzajúcich z webstránky spoločnosti, a to i napriek rastúcej miere návštevnosti. Zároveň iba pätina z uskutočnených objednávok bola uhradená.  

 

Pôvodný vzhľad rezervačného formulára

 

Ciele optimalizácie:

 Zvýšiť priamy predaj cez oficiálnu webstránku spoločnosti

 Zvýšiť mieru úhrady poistenia

 

RIEŠENIE

Na existujúcej stránke bol vykonaný audit použiteľnosti a používateľské testovanie. Používateľské testovanie slúži na odhalenie chýb v použiteľnosti. Napriek tomu, že sa vykonáva na malej vzorke participantov, výskumy dokázali, že štyria participanti dokážu odhaliť až 75% chýb v použiteľnosti. Výskum odhalil chyby v objednávkovom formulári, ktoré odrádzali používateľov od vykonania objednávky. Z výskumu vyplynula potreba zmeniť objednávkový proces tak, aby reflektoval potreby návštevníkov.  

 

Náhľad 1 Používateľské testovanie pôvodného objednávkového formulára

 

Pôvodný model predaja, kde sa návštevníkom ponúkali produkty poisťovne, bol nahradený modelom, kde si návštevník vyskladá produkt podľa svojich potrieb. Pre túto časť optimalizácie boli vytvorené štyri rôzne modely budúceho objednávkového formulára, z ktorých ďaľšími interakciami a diskusiou s klientom vznikli pokročilé modely. 

 

 

Náhľad 2. Jeden z modelov objednávkového formulára

 

Spomedzi dvoch modelov bol vybraný jeden, ktorý bol ďalej spracovaný do interaktívnej funkčnej podoby. Tento prešiel opätovným testovaním používateľmi, a tak boli odstránené i zvyšné chyby v použiteľnosti. V tejto chvíli už nič nebránilo návrhu konečnej grafickej podoby formulára a jeho spusteniu na oficiálnej webstránke spoločnosti.

 

Náhľad 3. Finálna podoba nového objednávkového formulára  www.europska.sk

 

VÝSLEDOK

Návštevníci webstránky europska.sk ocenili novú podobu objednávkového formulára, ktorá viac reflektovala ich potreby. Toto ocenenie sa premietlo do zvýšenia miery konverzného pomeru, i mieru úhrad cestovného poistenia.

Zvýšenie konverzného pomeru z 0,68 % na 2,85 %

zlepšenie o 334 %

Zvýšenie návštevnosti v sledovanom období

zlepšenie o 118 %

Zvýšenie predaja

zlepšenie o 705 %

 

 

Zaujal vás online výkonnostný marketing?

NAŠE KNOW-HOW PREVERILI

 • Pferdesafari
 • BMA
 • Trnava Tourims
 • Nadácia pomoc jeden druhému
 • Kanovits
 • Jutex
 • Tomar
 • Hotel Elizabeth
 • Harmony
 • FinTV
 • Zelená Žaba
 • Hotel Bankov
 • Hotel Máj
 • Frais
 • AllWorks
 • FoodDetective
 • Región Štiavnica
 • Aquapark Senec
 • Odškodné