Inovatívny marketing

S nami budete o krok vpred.

Preverili naše schopnosti

Prekvapte vašich zákazníkov a predbehnite konkurenciu širokou ponukou digitálneho inovatívneho marketingu.

Skúšať nové možnosti a neuspokojiť sa len s priemernými výsledkami . Aj vďaka tomu sme nadšencami inovácií. Marketing je neustále vyvíjajúci sa organizmus, s ktorým sa dá neustále pokračovať vpred. Každý deň je možnosť začať od znova a lepšie.

Reklama na Spotify

Haló počujeme sa? Využite nové možnosti inzerovania. Prihovorte sa klientom prostredníctvom populárnej streamovacej služby.

Natívna reklama

Každý dostane niečo viac. Reklama s možnosťou ponúknuť riešenie vo chvíli, keď to nikto nečaká. Natívna reklama je reklamou budúcnosti.

Smart SMS marketing

Pošlite to ďalej. SMS opäť zažívajú boom astávajú sa vyhľadávanou formou komunikácie medzi firmou aklientom. My vieme, ako na to.

Identifikácia firemných návštev

Získajte informácie opohybe azámere návštevníkov vašej webovej stránky zprvej ruky. Vieme ako aradi naše tajomstvo posunieme ďalej.

Call tracking

Komunikujte sľuďmi, ktorí majú záujem ovaše produkty alebo služby.Telefonujte efektívne, vďaka množstvu dát získaných vďaka smart riešeniu.

Tvorba chat botov

Prijmite do tímu nového člena. Zoznámte ho skaždým detailom anechajte ho pracovať. Poradí si so všetkým ahlavne vždy súsmevom adobrou náladou.

Email marketingová automatizácia

Doprajte vašim zákazníkom pocit jedinečnosti. Oslavujte spoločne narodeniny. Potešte ich malou zľavou len tak, vo štvrtok ráno.

LinkedIn automatizované oslovovanie

Venujte sa zmysluplným činnostiam, ktoré váš život robia šťastným. Monotónnu prácu hoďte na plecia robotovi. Vieme ako.

Dajte nám vedieť, s čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť

Prípadové štúdie

Sme certifikovaní špecialisti

Dajte nám vedieť, s čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť