Trendy v digitálnom marketingu pre rok 2017

Nový rok nikdy a v ničom neprinesie skokovú zmenu. To čo sa robilo v starom roku neznamená, že je to zlé a nebude sa to robiť v novom. To isté platí v online marketingu. Jedná sa o jedno z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví.

V súčasnosti je doba, v ktorej sa snažia dominovať dvaja veľkí hráči, je to ako súboj Messiho a Ronalda. Každý má svojho obľúbenca, ale bolo by nerozumné ignorovať druhú stranu.

Google a Facebook sú v neustálej konkurencii. Rýchlosť inovácii služieb, reklamných formátov prináša novinky takmer na týždennej báze. Udržať krok so všetkými zmenami naozaj nie je jednoduché. Preto sme si pripravili prehľad nami očakávaných trendov v roku 2017.

Personalizácia
Nie je to len o retargetingu resp. remarketingu. To je pomerne rozšírený a jednoduchý spôsob personalizácie reklám užívateľom podľa predchádzajúcej návštevy na webe. Ale personalizovať treba okrem reklám aj webstránky, obsah ponuky. Posielať mailing tiež už nestačí, personalizujte správu podľa dát, ktoré o užívateľoch máte a nie je to len o mene a priezvisku.

Automatizácia
V porovnaní s inými aktivitami a trendmi je možné povedať , že automatizácia je v počiatku. Toto je marketingová technika, ktorá vznikla hlavne pri B2B klientoch. Ale veľmi rýchlo a úspešne sa rozšírila k veľkým retailovým hráčom. V kombinácii s personalizáciou je to konkurenčná výhoda, ktorá môže byť rozhodujúca.

O čo sa vlastne jedná. Jedná sa o software platformu, ktorá dokáže na základe dát, ktoré zbiera alebo získa z externých aplikácii, automatizuje procesy. Napríklad, ak zákazník, ktorý si vložil do košíka tovar, ale nezakúpil, aplikácia mu pošle email s „pripomienkou“. To je najtriviálnejší prípad toho, čo takéto aplikácie dokážu. Na základe dát a nastavených pravidiel, môže notifikácia zaslať personalizovanú ponuku na základe odhadu, kedy sa očakáva ďalší nákup klienta. Možností je veľmi veľa a je to len o kreativite a testovaní, ktoré pravidlá pre ktorého klienta v danom segmente sú najefektívnejšie.

Video
Vo všeobecnosti komunikácia obsahu pomocou videí je pre stále „lenivejších“ konzumentov obsahu jednoduchšia. Toto má Google aj Facebook na pamäti a okrem video platforiem ako je Youtube sa teraz online giganti snažia pretlačiť formát live videí. Len niekoľko rokov dozadu, by ste na video priamy prenos potrebovali prenosový voz a 3t8b technikov. V dnešnej dobe vám stačí smart telefón s internetovým pripojením. Je to obsah, ktorý sa samozrejme dá pozrieť a využiť neskôr, čo je veľká výhoda oproti TV. Nemáte s natáčaním videí skúsenosti? To nie je až taký problém, existujú aplikácie, ktoré vám s tým pomôžu a sú pomerne jednoduché na používanie. Tiež sa netreba báť scenárov. Veľmi dôležitá je autenticita.

Adblokers a natívna reklama
Možno kampane nastavené klientmi samotnými bez znalostí a skúseností a možno kampane, ktoré sú nesprávne nastavené agentúrami spôsobujú, že reklama sa zobrazuje nesprávnym užívateľom s nesprávnym obsahom a v nesprávny čas. Dôsledkom čoho je snaha až 30% užívateľov v regióne o inštaláciu aplikácie, ktorá zamedzí zobrazovaniu reklám (adblock).
Určite je to veľká výzva pre agentúry a inzerentov, aby plne využili potenciál digitálnych médií a dát.

Ďalším z riešením môže byť aj natívna reklama (native ads). Samotné native ads sú to v nejakej forme už dlho (search, kontextové reklamy atď). Ale novší spôsob, ktorý má najväčší potenciál je cez odporúčacie widgets. Jedná sa stále o platenú inzerciu, ale jej umiestnenie a nasadenie je robené s „citom“ a v kontexte, takže miera akceptácie je vyššia.

Spomínať dôležitosť responzivity webstránky je pre rok 2017 zbytočné. Žijeme v „mobile first“ svete a mobil nám „kradne“ zvyšky voľného času.

Trendy sú dôležité, ale dôležitejšie je nezabudnúť na základy. V online je dôležité rozmýšľať ako o prepojenom systéme, kde jednotlivé aktivity spolu súvisia a nadväzujú.

O autorovi

Preverili naše
Know-how