Skip to main content

Reklamy na hotely bude teraz Google riešiť aj cez AI. Inovácie majú potiahnuť cestovný ruch do lepších čísiel.

od | mar 1, 2024 | Blog, Google, PPC

Google očakáva, že lepšie využitie umelej inteligencie v reklamách pre hotely a cestovný ruch prinesie maximálne výkony a lepšie výsledky. Dôvodom je oživenie celého trhu cestovného ruchu po skončení kovidovej pandémie.

Doteraz fungovali reklamy pre cestovný ruch na provízii. V reklamách Google využíval cookies tretích strán a pracoval s informáciami o konkrétnom pobyte hostí. Keď zákazník službu daného hotela využil, Google vypočítal províziu. Typy reklám na hotely so stratégiou ponúk typu Provízie (za pobyt) a Provízie (za konverziu) skončia v októbri 2024 skončí a nastúpi AI.

Postupne prejdite na nové typy reklám

Tieto typy reklám ešte môžu hotely využívať, súčasne ale odporúčame už prejsť na nové typy reklám, ktoré Google ponúka. A to sú reklamy s cieleným na návratnosť investovaných prostriedkov (target ROAS) alebo na Performance Max. Teda na kampane s maximálnym výkonom – pre ciele stanovené v cestovnom ruchu.

Target ROAS (tROAS) je stratégia, ktorá využíva strojové učenie na optimalizáciu ponúk. To znamená, že ak si zvolíte cieľovú návratnosť investovaných prostriedkov 2500 %, tak Google sa bude snažiť tento cieľ splniť s rozpočtom, ktorý určíte. Cieľom je teda dosiahnuť čo najlepšiu návratnosť investícií do reklamy. Efektívnosť takejto stratégie je veľmi vysoká.

Pôvodné reklamy Google začal od februára okliešťovať:

Aktuálne už neprijíma žiadne nové žiadosti o pridanie na zoznam povolených na provízie za pobyt

Od 30. apríla prestávajú byť k dispozícii provízie za pobyt a končia tiež provízie za konverziu. Tie kampane, ktoré vám bežia, budú fungovať až do konca októbra 2024.

Od 31. októbra nebudú žiadne kampane s províziami dostupné. Historické údaju ostávajú k dispozícii v rámci reportov.

Čo by ste mali urobiť teraz a na čo nezabudnúť?

Kampane, ktoré bežia pod aktuálnymi stratégiami založenými na províziách, nechajte bežať. Súčasne však začnite pracovať aj s novými možnosťami, ktoré ponúkajú stratégie tROAS a využite tiež možnosti P-Max kampaní. Veľa testujte.

Umelá inteligencia sa neustále učí a kampane s dostatočným množstvom dát môžu priniesť do vášho podnikania výborné výsledky. Súčasne AI lepšie a efektívnejšie hospodári s vaším marketingovým rozpočtom.

Zlepšíme vaše čísla v marketingu v cestovnom ruchu. Sledujeme trendy a veľmi rýchlo ich aplikujeme do marketingu. Vyžite naše skúsenosti z oblasti cestovného ruchu a rozvíjajte vaše podnikanie.

Zaujal vás článok a radi by ste posunuli svoje podnikanie na ďalší level?

Autor článku
Dario Domin

Dario Domin

Som kreatívny a inovatívny stratég, ktorý pomáha podnikom a organizáciám dosahovať ich ciele. Som presvedčený, že kreativita a inovácia sú kľúčom k úspechu v digitálnom marketingu. Tvorenie nových nápadov a vecí ma napĺňa radosťou a entuziazmom.