DMEXCO 2019: Bez digitálu je dnešný život komplikovanejší

Najväčší veltrh digitálneho marketingu v Európe DMEXCO sa konal už jubilejný 10. krát. Na hybridnú „výstavo-konferenciu“ prichádza z celej Európy  viac ako 40 000 návštevníkov, viac ako 1000 vystavovateľov a počas konferencie vystúpilo viac ako 550 rečníkov.

Toto všetko sa musí stihnúť len za dva dni. Náročný program a niekedy náročná orientácia po veľkom výstavisku aspoň pre tých, ktorí nevyužili mobilnú aplikáciu.

Ak nie ste digitálni, tak je život komplikovaný a to nielen v digitálnej reklame.

Zo Slovenska sme na DMEXCO našli len dvoch zástupcov, ale potešilo aj to. Kamošom z Luigi’s Box držíme palce a Exponea tiež.

Najväčší veľtrh digitálneho marketingu DMEXCO

Luigi´s box

Vystavovateľmi sú často aj  menšie start up-y, ktoré ale svojou inováciou môžu pomôcť našim klientom v raste alebo v zjednodušovaní procesov. Nemecko je dôležitý trh, preto si nenechali túto príležitosť ujsť ani tí najväčší, ktorí bodovali veľkosťou a originalitou stánkov.

Najväčší veľtrh digitálneho marketingu DMEXCO SPOTIFY

Stánok Spotify

Najväčší veľtrh digitálneho marketingu DMEXCO SNAPCHAT

Stánok Snapchat

Najväčší veľtrh digitálneho marketingu DMEXCO FACEBOOK

Stánok Facebook

Veľtrhu sme sa zúčastnili najmä kvôli kvalitným prednáškam v oblasti digitálneho marketing (optimalizácie reklamných kampaní, automatizácie, personalizácie, nové trendy).

Ďalší nezanedbateľný rozmer tohoto eventu sú stretnutia s poskytovateľmi nových a inovatívnych riešení z oblasti digitálneho priestoru, ktorý zahŕňa nielen digitálnu reklamu, ale aj digitálny obsah (textový, obrázkový, video, zvuk), analytické aplikácie na vyhodnocovanie výkonnosti v online marketingu.

Návštevu sme využili na získanie nových poznatkov, ktoré hneď využijeme v prospech našich klientov.

Preverili naše
Know-how