O klientovi

Klient: Úsmev pre druhých o.z
Web: www.usmevpredruhych.sk

Občianske združenie Úsmev pre druhých bolo založené za účelom prepájania komunity zdravotne znevýhodnených na Slovensku. Ich história siaha do roku 2016, keď založili prvý portál genetickesyndromy.sk.

Ten slúži na prepojenie rodín s raritnými genetickými syndrómami. Rovnako slúži na edukáciu a odborné poradenstvo od špecialistov. Postupom rokov sa toto združenie rozrastá a pripravuje množstvo kvalitných projektov a podujatí pre znevýhodnené osoby a ich blízkych.

Zadanie od klienta

S úsmevom pracujeme dlhodobo. Pomáhame im s marketingom a poradenstvom v oblasti digitálneho marketingu. Tentokrát nás kontaktovali s fundraisingovou kampaňou. Zrealizovali sme ju posledný mesiac roku 2021 a cieľom bolo  zamerať sa v nej na ziskanie nových darcov.

Výzva

  • Časový tlak na nastavenie kampane
  • Obmedzený rozpočet počas vianočného obdobia
  • Výber vhodného spôsobu komunikácie
  • Zisk pravidelných darcov

Riešenie

  • Súbežná komunikácia naprieč viacerými kanálmi
  • Koordinácia pri tvorbe vizuálov s klientom
  • Využitie neuromarketingu
  • Zníženie cognitive demand a zvýšenie jednoduchosti vizuálov
  • Využitie video formátov s preklikom

Výsledky po úprave videa

View rate
CTR
Kliknutia

Ako sme to dosiahli

Zamerali sme sa na analýzu vizuálnych výstupov a na video obsah. Na základe výsledkov analýzy z aplikácie ktorá využíva umelú inteligenciu na neuromarketingovú analýzu pozornosti sme vizuály  upravili tak, aby sme zvýšili prehľadnosť (clarity) a jednoduchosť (cognitive demand).

Video sa upravilo v pasážach kde sme strácali pozornosť a zrozumiteľnosť. Po úprave sme video zaradili opäť do reklamných kampaní. Výsledky sa okamžite začali objavovať. Získali sme väčší počet prehratí, dopozerania stúpli až o 118.904% a kliknutia o 220% pri rovnakom počte impresií.

Dajte nám vedieť, s čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť

Naplánujte si rozhovor