Komu povoliť vstup do reklamného účtu a aké práva mu prideliť?

od | júl 23, 2020

Dajte nám prístupy. Ak vaše reklamné účty spravujú agentúry, určite ste sa s tým stretli. Koľko prístupov, komu a s koľkými právami však udeliť? Na to sa pokúsime nájsť odpoveď na našom blogu.

Prístupy do reklamných účtov a do účtu Google Analytics sú pre správcov nevyhnutné. Všetko sa začína dôverou medzi agentúrou a klientom. Nastavenie novej stratégie, príprava príspevkov, úprava reklám a ďalšie činnosti si vyžadujú dáta. Preto musíte agentúre udeliť práva do účtu Google Analytics, prípadne aj do iných systémov, ktoré používate. Ak však napríklad nechcete, aby sa vám agentúra hrabala v údajoch z vášho firemného CRM systému, dohodnite sa na exporte potrebných dát. Ak napríklad využívate platformu Prestahop alebo Woocommerce, je to ešte jednoduchšie. Je tu viacero štatistických údajov, ktoré agentúra určite bude potrebovať. Nastavíte si časové rozmedzie a dátový rozsah. Vytiahnete export a odošlete agentúre.

Export však nestačí. Agentúra musí vedieť, čo sa aktuálne deje v reklamných účtoch, ako sa správajú reklamy, aký majú dosah, či sú úspešné. Rovnako musí agentúra pracovať aj s údajmi o počte zobrazení stránky, dĺžky zotrvania zákazníka na stránke či mieru odchodov návštevníkov stránky. Je toho veľa a len komplexné dáta umožňujú zvoliť ďalšiu optimalizáciu alebo pripraviť či inovovať stratégiu.

Aké máme možnosti pri udeľovaní práv?

Google Analytics – zostaňte vlastníkom.

Už pri zakladaní účtu vždy trvajte na tom, aby ste boli vlastníkom účtu. Nikdy si nevytvárajte účet pod agentúrou. Veľmi ľahko sa môže stať, že sa k dátam po zrušení spolupráce nedostanete. Takže – ste super adminom a agentúra potrebuje prístup. Aby mohli nastavovať napríklad ciele v Google Analytics.

Práva, respektíve používateľov pridávate na úrovni účtu, vlastníctva alebo zobrazenia. Pozor, ak pridáte používateľa na úrovni účtu, automaticky získa aj práva k vlastníctvam a zobrazeniam. To znamená, že ak máte viacero stránok pod jedným účtom, bude vidieť údaje všetkých stránok. Tento prístup sa používa, ak vám agentúra spravuje komplexne všetky stránky.

Ak nechcete, aby agentúra videla vaše ostatné stránky, pridajte používateľov na úrovni vlastníctva alebo zobrazenia a doplňte tieto práva o príslušné povolenia. Všetky nastavenia povolení môžete samozrejme podľa potreby meniť. Ak chcete kohokoľvek pridať do Google Analytics, musí mať účet registrovaný v Google.

Google Ads – niekoľko možností 

Google Ads umožňuje pridávať rôzne povolenia pre užívateľov a správcov účtov. Pozvánku dostane užívateľ mailom, po jej akceptovaní sa automaticky stane jedným zo spravovateľov účtu správami, ktoré mu pridelíte. Možností je viacero, z tých najdôležitejších sú to:

  • Možnosť prehliadať stránku Kampane, stránku Odporúčania, stránku Nástroje a nastavenia účtu (vhodný napríklad pre vstupné audity)
  • Možnosť upraviť akúkoľvek časť účtu a jeho kampaní (práca s kampaňami)
  • Možnosť udeľovať prístup k účtu, meniť úrovne prístupu a rušiť pozvánky od iných používateľov (vysoké práva)

Komplexný prehľad možností nájdete na tomto odkaze od Google.

Facebook – prideľujte roly a kontrolujte 

Vo Facebooku pre správu stránky máte k dispozícii niekoľko možností pre práva. Nájdete ich v nastaveniach – Roly na stránke. Okrem admin prístupu, ktorý umožňuje na stránke robiť akékoľvek úpravy, udeľujete roly inzerent, redaktor, analytik a vlastné nastavenie.

Nikdy na Facebook stránke nedávajte všetkým prístup na úrovni admin. Vždy si určite, kto má na stránke plniť aké úlohy. Ten, čo pridáva a upravuje príspevky, si vystačí s prístupom redaktor. Ten, kto spúšťa reklamy, ich obslúži cez prístup inzerent. Pre prehľad štatistík úplne postačí prístup Inzerent. Možno sa to zdá na prvý pohľad smiešne, ale z praxe sa nám tento opatrný prístup osvedčil. Môže sa totiž stať, že nedopatrením spustí užívateľ s admin prístupom reklamy a vy zbytočne prídete o kredit. Alebo vypublikuje príspevok, ktorý von ísť nemal. Stať sa môže čokoľvek. Preto práva udeľujte vždy podľa potreby. Ak sa komplexne o stránku stará jeden človek, tak voľte admin prístup. Ak sú úlohy rozdelené, vždy využite vhodné roly.

Podobne postupujte aj v prípade práv pre Facebook Business Manager. Tu je to s prístupmi náročnejšie, ale väčšinu práv viete delegovať priamo na agentúru, ktorá následne za zmeny nesie zodpovednosť. Napríklad úpravu katalógov s produktami pre eshop.

Instagram – jeden prístup 

Pri Instagrame je to azda najjednoduchšie. Prístup je jeden, a preto musíte dať agentúre heslo aj login. Ten využije agentúra pre pridávanie príspevkov či stories. Pre správu reklám zase  pridajte účty prístupy vo Facebook Business Manageri.

Udelenie prístupov s vami vopred odkonzultujeme

Podobne funguje udeľovanie prístupu aj v iných reklamných systémoch, z tých najznámejších Linked In. Ak sa v rozhraní reklamného účtu neviete zorientovať, budeme vás navigovať prostredníctvom videokonferencie alebo telefonicky.

Pri udeľovaní práv myslite na to, aké úlohy má agentúra plniť a podľa toho rozhodnite o ich výške a sile.

Ak máte záujem prečítať si viaceré naše články nájdete ich na našom blogu alebo na webe Marketeris.sk

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.