Ako cieliť reklamu na Facebooku?

od | jún 23, 2022

Pozor na špeciálne kategórie reklám na Facebooku (Meta)

Ak inzerujete v oblasti bývania, finančníctva či hľadáte nových zamestnancov, platia nové pravidlá. Facebook postupne oklieštil nielen cielenie na záujmy, ale niektoré témy a oblasti preradil do  špeciálnych kategórií a značne ich obmedzil. Obhajuje to ochranou pred nezákonnou diskrimináciou.
Úvery, bývanie a zamestnanie. Tri kategórie, ktorých sa dotýkajú zmeny na Facebooku. Reklamy, ktoré cielia na tieto oblasti, dostali silnú ranu v podobne výrazného oklieštenia možností pre ich optimalizáciu. Patrí sem aj kategória politických reklám.

Hľadanie nových zamestnancov

Hľadáte nových zamestnancov a vyvesili ste na Facebook špecifickú ponuku? Očakávajte, že reklamu sa vám nepodarí spustiť. Podobne sú na tom aj ponuky pre stáž vo firmách, fulltime aj halftime jobs či rôzne profesné certifikačné programy. Facebook upozorňuje, že pod kategóriu špeciálnych reklám patria aj rôzne veľtrhy práce či pracovné inzeráty z ďalších webstránok.

Na koho môžete cieliť reklamu?

Pri vytváraní kampane si zvoľte špeciálnu kategóriu a v nej nastavte potrebnú podkategóriu, pod ktorú spadá vaša reklama. Dôležité je ju správne zaradiť, lebo Facebook vám potom môže narobiť menšie problémy.
Ak vám už kampaň bežala a zastavila sa, spravte tie isté kroky a následne požiadajte a kontrolu reklamy na strane Facebooku. Spravidla ju do pár minút schvália.
Pri nastavení cielenia máte len veľmi obmedzené možnosti. Vekovú hranicu určuje Facebook a tá je v plnom rozsahu od 18 do 65 rokov. V záujmoch nemáte rovnako veľký výber, pobrowsujte. Možno sa niečo nájde.
Istou záchranou sú špeciálne okruhy užívateľov, ktoré vytvoríte rovnako ako sa vytvárajú vlastné publiká. Ibaže si zvolíte špeciálne publikum. Funguje to tak, ako to funguje. Otestujte, vyskúšajte.

Drahý byt pre každého

V oblasti bývania inzerentov Facebook takisto nešetril. Zmizlo mnoho záujmov, ktoré pomáhali presnejšiemu doručovaniu reklám. Nefungujú ani podobné publiká, opäť Facebook odporúča využiť špeciálny okruh publík.
Pod bývanie spadajú reklamy, ktoré ponúkajú byty na kúpu alebo na prenájom. Všetky developerské projekty odteraz treba zaradiť pod kategóriu špeciálnych reklám – oblasť bývanie. Sem patria aj ponuky na poistenie domácnosti, poistenie hypotéky a podobne.

Cielenie v tomto prípade umožňuje zasiahnuť ľudí v záujmoch nehnuteľnosť,  či investície do nehnuteľností. Nie je tam tohto veľa, ale aspoň čosi. Vekovú kategóriu musíte ponechať bez obmedzení, rovnako aj pohlavie.
Nastavte si región alebo lokalitu, kde chcete reklamu zobrazovať. Očakávajte, že kvalita výsledkov reklám sa oproti minulosti pravdepodobne zhorší.
Reklamy sa doručujú naprieč celou vekovou skupinou.

Všetci si môžu dovoliť úver

Obmedzenia cielení sa dotkli aj reklám v oblasti financií. Úvery, kreditné karty, podnikateľské pôžičky, leasing a ďalšie finančné produkty bežia pod špeciálnou kategóriou – úvery.
Pre všetky špeciálne kategórie Facebook odporúča neobmedzovať cielenie, ale ponechať ho čo najširšie.
Poslednou a tak trocha osobitnou kategóriou sú politické reklamy, ktorým sa však v tomto blogu nevenujeme.

Vypadli aj ďalšie cielenia

Mnoho záujmov vyradil Facebook aj pri reklamách, ktoré nepatria do kategórie špeciálne. Je to tak trochu dobrodružstvo postupne objavovať, že vypadli priemyselné témy, či opatrovateľské oblasti alebo záujmy v rámci hendikepovaných.
Sledujte pravidelne zmeny na Facebooku a priebežne kontrolujte nastavenia.
Ak si neviete rady, pomôžeme vám s prípravou reklám v špeciálnych kategóriách Facebooku. Od nastavenia stratégie až po výkon. Kontaktujte nás.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.