Koľko stojí kliknutie v PPC reklame? Je cena kliknutia dôležitá?

od | jún 29, 2016

Tejto otázke sme sa venovali v predchádzajúcom článku, kde sme sa snažili vysvetliť, ako sa cena určuje. V nasledujúcom článku by sme sa chceli zamerať na dôležitosť samotnej ceny.

Často sa stretávame s požiadavkou klientov ktorí hneď na začiatku povedia, že za kliknutie nechcú platiť viac ako 0,1Eur. Ďalším argumentom býva , že konkurencia platí len XY centov. Cena kliknutia je určite dôležitá, ale nemôže byť rozhodujúcim faktorom. Je dôležité si uvedomiť, že kvalita kliknutí je oveľa dôležitejšia ako ich kvantita. Dobre to vysvetľuje príklad aj s tabuľkou – Inzerent, ktorý je ochotný investovať 200 eur mesačne do nákupu kliknutí.

Kvantita

cena za kliknutie: 0,10 €
rozpočet: 200,00 €
počet kliknutí: 2000
počet dopytov/predajov: 5
Cena za dopyt: 40,00 €

Kvalita

cena za kliknutie: 0,20 €
rozpočet: 200,00 €
počet kliknutí: 1000
počet dopytov/predajov: 10
Cena za dopyt: 20,00 €

V prvom prípade, ak je priemerná cena za kliknutie 0,1 eura a privedie na stránku 2000 návštevníkom webu, čo je raz toľko, ako pri drahších kliknutiach, kedy za 0,2 eura je na webstránku privedených len 1000 návštevníkov. Z takéhoto porovnania by jasne vyplývalo, že je výhodnejšie získať za rovnaký rozpočet viac kliknutí. V prípade, že sa vaša firma živí návštevníkmi webstránky, tak je všetko v poriadku. Ak patrí vaša firma do veľkej skupiny tých firiem, ktoré potrebujú na webstránke niečo predať, tak je pre vás dôležitejšia kvalita návštevnosti.

Tabuľka v pravej časti obsahuje aj počet želaných transakcií predajov/dopytov/rezervácií získaných v jednotlivých prípadoch. Pri nekvalitnej lacnej návštevnosti aj napriek viacerým návštevám je menej želaných transakcií. Ak je návštevník relevantnejší má väčší záujem o vami ponúkané služby, tak je aj väčšia pravdepodobnosť, že „konvertuje“ (zmení sa z návštevníka na klienta). V konečnom dôsledku je cena za získanie klienta 20 eur polovičná v prípade, keď boli kliky drahšie.

Ak chcete byť úspešní na internete, využite všetky výhody, ktoré vám táto forma inzercie prináša. Nenechajte sa zviesť priaznivou, ale nerelevantnou štatistikou. Ak nemáte potrebné skúsenosti alebo kapacity, ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.