Email marketing

Využite elektronickú poštu naplno ako ideálny spôsob výkonnostnej komunikácie so zákazníkom.

Ako pomôže email marketing?

E-mailový marketing je forma priameho marketingu, ktorá využíva elektronickú poštu na komunikáciu s aktuálnym, alebo potenciálnym zákazníkom. Často plní úlohu informovania o novinkách, posilnenie vzťahov, budovania dôvery a vyvolania záujmu o produkty alebo služby. Výrazne môže podporiť snahy o opakované objednávky u existujúcich zákazníkov.

Čo je email marketing?

E-mailový marketing predstavuje činnosť, pri ktorej sa zasielajú správy s komerčným charakterom cez e-mail, skupinám ľudí. V širšom zmysle môže ísť o akýkoľvek e-mail, ktorý pošleme potenciálnym, alebo súčasným zákazníkom. Jeho cieľom je budovať povedomie o značke, upevňovať vernosť a dôveru zákazníkov v značku.

Čo zahŕňa email marketing?

E-mailový marketing je cenovo efektívnym a rýchlom spôsobom komunikácie so zákazníkmi. Správne nastavená stratégia spolu s kvalitným spracovaním e-mailov prináša množstvo výhod.

Rozdelením odberateľov e-mailových správ do menších skupín a teda istou formou kategorizácie podľa veku, pohlavia, geografickej polohy a typu kupujúcich, dokážete zasielať oveľa relevantnejšie e-maily. Týmto spôsobom zvýšite šance na dosiahnutie vyššieho percenta nákupov.

Takéto personalizované oslovenie odberateľa jeho menom je len začiatok okamžitej pozornosti, ktorú získate. Pokočilejšími nastaveniami personalizácie a zasielania emailov na základe konkrétnych akcií bude len na začiatku efektívnosti, ktorá vytvorí pocit výnimočnosti a vaši odberatelia si tento pocit obľúbia.

Nižšie náklady

Propagácia služieb alebo produktov je realizovaná za pomerne nižšie náklady, ako v prípade iných marketingových kanálov.

Rozvíjanie vzťahov

Rozvíjate vzťahy s potenciálnymi klientmi, alebo získavate okamžitú pozornosť pri personalizácii.

Personalizácia

V porovnaní s inými kanálmi je možné e-mailový marketing veľmi ľahko prispôsobiť a urobiť viac osobný. Dynamický text je vaša karta navrch.

Efektivita

Reagujte na aktivitu prihláseného zákazníka emailami riadenými mechanizmom vykonaných udalostí.

Ako vám môžeme pomôcť?

Skoro nič nestojí a môžete zarábať. Zamerajte sa na detaily, vďaka ktorým privediete na vaše webové stránky oveľa viac zákazníkov. Optimalizovaný obsah a funkčnosť webovej stránky vám z dlhodobého hľadiska pomôže pritiahnuť množstvo návštevníkov.

S čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť?

Bezplatná konzultácia