HR (human resources) náborové kampane na mieru. Vy viete koho, my vieme ako.

Ako pomôže HR marketing?

Priblížte sa potencionálnym kandidátom na zamestnanie prostredníctvom kreatívnej HR náborovej kampane. Viete o akých ľudí máte záujem, ale neviete, kde ich nájsť? My vám s týmto problémom pomôžeme. Zozbierame dáta a vytvoríme kampaň, ktorá zaujme správnych ľudí.

Čo je HR marketing?

Marketing ľudských zdrojov (HR) predstavuje kľúčový aspekt pri vytváraní a komunikácii atraktívnej, modernej a dôveryhodnej značky zamestnávateľa. Aby bola HR marketingová stratégia účinná a komunikácia niesla skutočné ovocie, je nevyhnutné mať prehľad o funkčných princípoch a konkrétnych postupoch. Rovnako dôležité je poznať bežné chyby a nesprávne presvedčenia, ktoré môžu ovplyvniť výsledné formovanie a vnímanie značky zamestnávateľa.

Čo zahŕňa HR marketing?

V oblasti ľudských zdrojov môžeme efektívne využívať marketing na zviditeľnenie spoločnosti na trhu, získanie konkurenčnej výhody a vytvorenie reputácie kvalitného zamestnávateľa. Týmto spôsobom privádzame do firmy motivovaných, kvalifikovaných a verných pracovníkov. HR marketing, zameraný na pracovné miesto, motiváciu, výkon práce a prezentáciu pracovných ponúk uchádzačom, hrá kľúčovú úlohu.

Dôležité je zdôrazniť, že personálny marketing by nemal zahŕňať len externé aspekty, teda nábor nových zamestnancov, ale mal by sa tiež orientovať dovnútra firmy. Preto rozlišujeme medzi externým a interným HR marketingom.

Externý HR marketing

Externý marketing sa venuje predovšetkým získavaniu nových pracovníkov. Prvým krokom je ich vhodné oslovenie prostredníctvom kvalitnej firemnej prezentácie. Hlavným cieľom tejto prezentácie je pritiahnuť dostatočné množstvo kvalitných kandidátov a zrýchliť celý proces náboru. Týmto spôsobom efektívne šetríme náklady spojené s náborom nových zamestnancov.

Interný HR marketing

Personalistické aktivity sú zamerané na vnútro organizácie. To znamená, že personalista by mal mať schopnosť udržať si svojich zamestnancov, čím dlhodobo šetrí náklady spojené so stálym opakovaním výberových konaní. Okrem toho by mal osobne aktívne podporovať motiváciu zamestnancov k propagácii spoločnosti a vytvoriť z nich tzv. „brand ambasádorov“ – aktívnych šíriteľov značky. Celkovo by jeho záujmom malo byť zvýšenie a udržanie atraktivity podniku.

Employee marketing

Občas sa môžeme stretnúť s pojmom „employer branding“. Tento termín môžeme chápať ako proces budovania značky zamestnávateľa a zvyšovania povedomia o nej na verejnosti. Okrem toho zahŕňa aj rozvoj firemnej kultúry, dodržiavanie zákonov a pravidiel slušného správania. Nesmie chýbať ani prejavenie úcty zamestnancom a rešpektovanie ich potrieb a záujmov.

Ako vám môžeme pomôcť?

Skoro nič nestojí a môžete zarábať. Zamerajte sa na detaily, vďaka ktorým privediete na vaše webové stránky oveľa viac zákazníkov. Optimalizovaný obsah a funkčnosť webovej stránky vám z dlhodobého hľadiska pomôže pritiahnuť množstvo návštevníkov.

S čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť?

Bezplatná konzultácia