Nové poplatky: Google Ads ich účtuje vo vybraných krajinách

od | feb 2, 2021

Nové poplatky od Google. Zobrazovanie reklám Google je v niektorých krajinách s novými poplatkami. Týka sa to Rakúska, Veľkej Británie a Turecka. Zmeny platia od novembra 2020.

Zmena poplatkov znamená pre inzerentov to, že k bežným cenám za zobrazenie reklám sa účtujú aj regulačné prevádzkové poplatky alebo poplatky DST. Google tieto nové poplatky vysvetľuje ako „spojené s nákladmi na obchodovanie v týchto krajinách.“

Nové poplatky sa k započítanej sume za reklamy účtujú raz mesačne. Sú v sumárnom výpise. Príslušnú sumu poplatku treba uhradiť nasledujúci mesiac. Zmeny teda navýšia rozpočet a nečakané výdavky.

Ak preinzerujete 200 eur mesačne v Rakúsku, k celkovej sume sa vám pripočítate ešte nový poplatok. Napríklad 10 eur. Výsledná suma – náklady na reklamu sú teda 210 eur. Nové poplatky podliehajú všetkým daniam – daň z predaja, DPH, daň z tovaru a služieb alebo QST.

Platíte kredit do Google Ads manuálne alebo automatickými platbami? Môže sa stať, že nový poplatok vám Google zúčtuje z novej platby a kredit určený pre reklamy sa zníži o sumu poplatku. Napríklad zo sumy 300 eur vám odpočíta 15 eur poplatok a pre reklamy zostane 285 €.

Nové poplatky: Ako ich zistíte pre krajiny, v ktorých inzerujete?

Prehľad poplatkov zobrazuje Google v mesačnej faktúre alebo vo výpise vždy pre danú krajinu. Poplatky sú aj v sekcii Transakcie

Poplatky Google vypočíta podľa počtu kliknutí alebo zobrazení reklám v krajine, v ktorej inzerujete. Inzerovanie v rôznych krajinách znamená, že Google bude účtovať poplatky len za krajiny, v ktorých sa reklama zobrazí alebo na ňu zákazník klikne.

Poplatky platíte len za reklamu v tých krajinách, v ktorých Google tieto poplatky zaviedol. Pre Turecko je to 5 % regulačný prevádzkový poplatok. Google to vysvetľuje takto:  “regulačné prevádzkové poplatky sa pripisujú z dôvodu výrazného zvýšenia komplexnosti a nákladov spojených so zabezpečením súladu s tureckými právnymi predpismi.”

Vo Veľkej Británii je tento poplatok vo výške 2 %. Poplatok vyplýva z novej dane za digitálne služby v tejto krajine. V Rakúsku je tento poplatok vo výške 5 %, rovnako z dôvodu novej dane za digitálne služby v tejto krajine.

Prehľad nových poplatkov:

  • Turecko – 5 %
  • Rakúsko – 5 %
  • Veľká Británia – 2 %

Od 1. Mája 2021 pribudne poplatok v ďalších dvoch krajinách.

Reč je o Francúzku a Španielsku, ktoré zasiahne regulačný prevádzkový poplatok vo výške 2%.

Sledujte výpisy v Google a podľa výšky poplatkov prispôsobujte výšku kreditu pre reklamy.

Potrebujete pripraviť reklamy pre zahraničie? Zacielime vaše služby a produkty na relevantných zákazníkov. Spojte sa s nami. Garantujeme zlepšenie.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.