Ako sme našli najvýkonnejšiu aplikáciu na zber leadov

Aplikácia na zber leadov

O využití aplikácií

Aplikácie sme testovali na webstránky firmy, ktorá vyrába škárovku a distribuuje ju najmä po Slovensku, do Rakúska a do Českej republiky. Napriek dostatočnej návštevnosti webstránky, firmy nevypĺňali kontaktný formulár. Rozhodli sme sa preto, že na webstránku vložíme externé aplikácie, ktoré snímajú návštevy a následne identifikujú firmu, ktorej zamestnanec strávil na webstránke určitý čas.

Výzva

Klient mal málo nových kontaktov, ktoré potrebuje pre svoju prácu.
Naším cieľom bolo otestovať a nájsť najvhodnejšiu aplikáciu pre získavanie leadov cez externú aplikáciu pre krajiny SK, CZK a AT.

Riešenie

Na webstránku pre jednotlivé krajiny sme nasadili 9 externých aplikácií pre zber leadov.
Pre zvýšenie návštevnosti sme využili reklamné kampane v Google. Zvolili sme vyhľadávaciu kampaň a responzívne bannery.

najúspešnejšia aplikácia v zisku leadov (sk) Albacross

najúspešnejšia aplikácia v zisku leadov (cz) LeadFeeder

najúspešnejšie aplikácie v zisku leadov (at) Leady a Whoisvisiting

Zapracovanie

Na slovenskú verziu webstránky sme nasadli 8 aplikácií. Leady.cz, Agency360, Leadberry, VisitorQueue, Whoisvisiting, Leadfeeder, Leadrebel, Albacross.

Najvyšší výkon podala aplikácia Albacross s počtom 37 identifikovaných firiem a Whoisvisiting s počtom 30 leadov.

Pre českú mutáciu webstránky sme nasadili 7 aplikácií, vynechali sme Albacross. V tomto prípade najvyšší výkon podala aplikácia Leadfeeder s počtom 105 unikátnych leadov. Jedinečné firmy zachytili ešte aplikácie Leady cz, VisitorQueue a Whoisvisiting.

Pri zvyšných aplikáciách sme zaznamenali aj koncových užívateľov. Museli sme teda zo získaných počtov odfiltrovať reálne firmy.
Rakúska mutácia webstránky mala rovnaké aplikácie ako česká stránka. Počet získaných leadov bol najnižší, celkovo 109 unikátnych leadov. Najviac ich priniesli aplikácie Leady cz a Whoisvisiting, a to v počte 22 leadov z každej aplikácie.

Výsledok a zhrnutie

Počas jedného týždňa sme intenzívne testovali 9 externých aplikácií pre zber leadov.

Získali sme 153 unikátnych leadov.
Celkovo sme registrovali 486 leadov.

Potrebujete poradiť?