Pozornosť ako kľúčový faktor v reklame

od | jan 20, 2022

Tlak na zvyšovanie efektivity kampani neustále rastie. Odborná správa a optimalizácia  reklamných kampaní má svoje limity, tak ako aj úprava webstánky. Pomerne veľký priestor na zvýšenie efektivity marketingových aktivít je v práci s kreatívou. Z viacerých možností je najefektívnejšia “eye tracking”  analýza. Je to síce najefektívnejšie riešenie, ale vzhľadom k časovej a najmä finančnej náročnosti, táto možnosť nebola vždy bežne dostupná. 

Ale aj tu sa v dnešnej dobe presadzuje umelá inteligencia. Analýza pozornosti je súčasťou väčšieho celku Neuromarketingu.

Pomocou aplikácie vieme ako prví na Slovensku predpovedať pozornosť. A nielen to. Zistíme aj náročnosť na pochopenie (cognitive demand) a komplexnosť vizuálu (clarity).

Jednotlivé parametre majú priamy vplyv na mieru prekliku (Click Through Rate – CTR) z digitálnej reklamy. Korelácia je jasná. Čím je kognitívna náročnosť menšia (nie nadarmo sa hovorí, že myslieť bolí), tým je miera prekliku väčšia. Pri “zrozumiteľnosti” je to logicky opačne. Čím je vizuál zrozumiteľnejší (hodnota parametru stúpa), tak aj miera prekliku je vyššia. 

Celá téma obsahu grafických vizuálov je samozrejme komplexnejšia v závislosti, či ide o brandovú/produktovú kampaň.

Z týchto meraní vyplýva jasná korelácia. V prípade, že je vizuál navrhnutý tak, že pozornosť užívateľa sa upriami na text, ponuku a CTA tlačítko, šanca prekliku CTR zvyšuje. V prípade, že sa pozornosť sústredí na produkt, tvár a informácie, tak hodnota miery prekliku klesá. Ide o merania s najväčšou dátovou vzorkou na svete. Porovnanie výsledkov eye tracking-u s predikčným modelom za využitia umelej inteligencie dosiahli 92 percentnú presnosť.

Prakticky tieto analýzy vizuálov vyzerajú ako heatmapy, ktoré sa používajú pri analýze správania sa návštevníkov. Ale ide len o vizuálnu podobnosť. Principiálne je tam veľký rozdiel. 

My sme si pomohli napríklad pri instagramovej kampani. 

Pôvodný profil sme pre účely kampane upravili v dvoch krokoch tak, aby sme pozornosť návštevníkov zamerali na cieľ kampane, ktorej cieľom bolo získať nových followerov. Efektivita kampane pred a po zmene vizuálu sa zlepšila, najmä vďaka výraznému zníženiu kognitívnej náročnosti. Efektivita kampane vzrástla o 37,2 %. Praktické využitie neuromarketingu a predikcie pozornosti je veľmi široké. Videá, billboardy, posty, banery a katalógy, online či offline. Vyskúšajte to s nami. 

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.