SEO Vibes Budapešť od Whitepress

od | nov 2, 2023

Tento rok sa 4-5 októbra konala konferencia SEO Vibes Budapest 2023. Z iFocusu sme sa vybrali na uvedené podujatie vypočuť si najnovšie informácie z odvetvia SEO v medzinárodnom formáte organizovanom práve Whitepress-om.

Program konferencie bol rozdelený do troch blokov, v ktorých sa konal rad prednášok venovaných tej-ktorej téme. Prednášky sme si pozorne vypočuli a poniektoré znejúce v angličtine boli omnoho viac informáciami nabité, ako by sa zdalo.

Robert Niechciał – It is not so easy bro…


Vysvetlil a pripodobnil atómovú reakciu k dynamickým systémom na základe “input – output” prístupe. Nastavenie atómovej bomby tkvelo v jej výbuchu v konkrétnej výške nad zemou, aby jej efekt bol enormnejší. Bolo to teda o množstve vstupov a výstupov.

Podobne s Google máme input a output, tak isto aj s AI máme prompt a output. Róbert poukazuje na vhodný postup extrahovať entity (slová) a obohatiť tak dáta na prompt leveli. Vytvoril databázu suplementov a tak sa vyhol efektu AI známemu ako output “halucinácia” a získal tak na základe promptu presnejšiu odpoveď.

V závere vyzval, aby sa SEO konzultanti nesnažili konkurenciu “predbehnúť” vo výsledkoch ale “preľstiť” (outsmart).

Natalia Witczyk – 7 SEO learnings from the biggest e-commerce website in Barcelona


Natália povedala v úvode svoj krátky príbeh o svojich začiatkoch SEO konzultantky. Prax ju naučila zjednodušeniu SEO auditov, ktoré v jej začiatkoch mali až 38 kapitol a boli pre klienta príliš komplikované. Postupne časom sa naučila SEO audity zjednodušiť, skrátiť a obohatiť o ukážky v ktorých prezentovala príklady pre fixáciu.

V prezentovanom projekte www.barcelonaturisme.com hovorila ako klient vlastnil 7 hlavných domén a skoro 14 subdomén. Zmienila sa o konkurencii, ktorá takto nemusí byť ako tradičná známa doména iného subjektu, ale aj partnerský web alebo vedlajší projekt klienta tak v konečnom dôsledku vplýva – konkurenčne.

Sezónnosť hľadania mesta “Barcelona” ju usmernila vo citlivejšom vnímaní zámeru hľadajúcich práve vo vybraných obdobiach. Inými slovami Barcelona je predsa len aj známy futbalový tím. Zmienila sa taktiež, že webová prístupnosť nie je vždy dobrá pre SEO keďže “prístupná” webová stánka turizmu v Barcelone odkazovala na inú webovú stránku, čo viedlo k duplicite.

V závere zhodnotila že technické SEO sa nikdy nestane zastaralým.

Kyle Roof – Lorem ipsum dolor sit amet (no, it is not an error! Stay tuned!)


Kyle rozprával o svojom patentovanom postupe testovania ranking faktorov. Nárast pozícií alebo dokonca ich prvé miesto parafrázoval na dávne známu leteckú cenu X, ktorá bola súčasťou súťaže pri prvom lete z New Yorku do Paríža. Jeho potvrdené hypotézy týchto testov boli nasledovné:

  • Tag H1 má svoju výraznú váhu a dôležitosť
  • Tag H2 o niečo menšiu ale stále výraznú dôležitosť
  • Hodnotenie tagov samotným Googlom siaha do tagu H4
  • Google vyhľadávač do rankingových metrík nezahŕňa pravopis a neprekážajú mu vulgárne výrazy
  • Nofollow link vie prenášať “odkazovú šťavu” za podmienky ak webová stránka má organickú návštevnosť

Mihai Vânătoru – How to deliver SEO performance at scale: DWF’s approach to managing 200+ active SEO projects and accelerated team growth


Mihai ako CEO jedného z najväčších SEO agentúr v Rumunsku hovoril o ich agentúrnom frameworku pre riadenie agentúry a projektov. Zdôraznil ako je dôležité mať víziu a prestať predávať SEO, ale naopak predávať pridanú hodnotu.

Počiarkol, ako je dôležité sústrediť sa na špecifické ciele organickej návštevnosti, vložiť hodnotu do porovnania návštevnosti. Taktiež uviedol príklad modelovania predpovedi SEO kampane a jej výsledkov.

Z hľadiska riadenia tímu dal do pozornosti ako je dôležité zvýšiť projektové vlastníctvo tímu a identifikovať oblasti špecializácie. Štruktúrovať tím do max. 8 – 12 ľudí.

Bastian Grimm – The Rise of AI: Strategies and Tips to Drive Growth


Bastian nahliadol do budúcnosti AI a jeho praktického využitia. Zdôraznil praktické príklady využitia AI pri “header images”, obrázkov pre sociálne siete alebo do slidov prezentácie. Taktiež sa dôsledne zamýšľal nad využití takzvaných “prompt builderov”, ktoré budú čoskoro aj na vizuálnej úrovni.

Odporučil taktiež nástroje ako pi.ai alebo claude.ai ako asistenti pre prácu a prípravu podkladov.

Damian Sałkowski – How to become a data head


Dammian sa vo svojej prezentácii zameral na dáta, ich spracovanie a potrebu pri rozhodovaní. V skratke hovoril o procese spracovania dát kde 60% tvorí ich čistenie. Hovoril o rastúcom záujme no-code riešení a API, ktoré uľahčujú spracovanie.

Nástroje ako dostupné API na subscribe rapidapi.com alebo scraping dát cez apify.com, taktiež možnosť prepojenia až 1000 aplikácií spolu cez make.com. Súčasťou jeho prezentácie bol aj link na ostatné podklady jeho prezentácie.

Koray Tuğberk GÜBÜR – Pixels, Letters, and Bytes


Koray sa venoval abstraktnejším konceptom vyhľadávačov. Poukázal na praktiku, ktorou dokážete pomôcť vyhľadávačom lepšie porozumieť webu a to spôsobom zvýšenej hustoty informácií pomocou štruktúrovaných dát, kratších viet a dôležitých slov umiestnených v hornej časti webu. Zdôraznil taktiež dôležitosť layoutu a unikátnosti vizuálu samotného webu.

Richard Klačko – Unlocking the power of AI in keyword research


Prezentácia Richarda zo spoločnosti taste.cz sa zamerala na proces vnútrofiremného hľadania analýzy kľúčových slov za pomoci AI. Odprezentoval postupy pri ktorých zlyhali, ale aj kde nakoniec dosiahli žiadaného výsledku.

Zo skúsenosti sa potvrdilo, že kvalita dát je dôležitá. Aké dáta sa vložia do procesu tak kvalitný výstup dostanete. Účelom analýzy kľúčových slov neboli len dáta o počte mesačných hľadaní ale aj ich “intent” a relevantnosť ku klientskému biznisu.

Daniel Duriš – How to track 100% of e-commerce transactions (legally without cookies)

Daniel sa podelil skúsenosti z problémových typov biznisu a trackovania ich návštevnosti, konverzií. Riešením bolo použitie Google Analytics Measurement protokolu ktorý umožňuje odosielanie udalostí (events) priamo na server Google Analytics cez HTTP requesty, ale taktiež umožňuje zaznamenávať aj interakcie medzi serverom a offline interakciou a odosielať ich ako udalosti cez Measurement Protocol do služby Google Analytics, kde ich možno zobraziť v prehľadoch.

Takto bolo možné posielať offline dáta ako kupóny generované na webstránke (po návšteve showroomu) ale taktiež aj realizované telefonické hovory. Táto metodológia sa pri klientoch osvedčila. V závere zaznelo že trackovanie na serveri bude budúcnosť.

Gabor Papp – How to automate your SEO workflow


Gabor rozprával o praktických tipoch pre identifikáciu chýbajúcich slov na konkrétnych podstránkach. Pre identifikáciu použil export dát z Google Search Console. Za pomoci skriptu v Google Sheets nasledne kontroloval prítomnosť cieľových klúčových slov v obsahu.

Alex Galinos – SEO For Aggregators: Combining Commercial & SEO Data For Maximum Impact


Alex sa zaoberal SEO výkonnosťou väčších webových stránok. Zameral sa na kombináciu štandardných SEO metrík a biznisových dát. Dôvod je, že sa často stávalo, že stránky s nízkou návštevnosťou mali vysokú priemernú maržu. Takto sa podarilo objaviť nové potenciálne ťahúne biznisu.

Gaetano Romeo – Critical SEO Errors of E-commerce Websites

Gaetano sa zameral na základy SEO. Poukazoval na najčastejšie chyby, s ktorými sa SEO konzultanti stretávajú ako napríklad duplicitný obsah. Taktiež zdôraznil, že dôležitou metrikou nie je zvyšovanie návštevnosti, ale zvyšovanie tržieb daného klientského webu.

Raluca Radu – Content Marketing – SEO & Customer Engagement: 2 in 1

Raluca ilustrovala praktickú skúsenosť s tvorbou blogu pre módny e-shop. V úvode bez znalosti persóny svojho zákazníka vytvárali nerelevantný obsah. Články o spôsobe čistenia odevu alebo priblíženie sa obsahom módnym časopisom, neprinášalo požadované výsledky. Po definícii persón sa zamerali na iný typ obsahu – stylingové rady, čo prinieslo žiadaný úspech.

Záver SEO Vibes

Konferencia SEO Vibes v Budapešti bola príjemným signálom, že aj v európskom regióne má čo konferencia povedať svojmu publiku. Pestrým výberom speakerov a tém ktoré boli pokryté, ale aj organizačným prístupom dali tak SEO vibes vedieť, že o SEO vedia informovať nie len v technických témach ale aj biznisových a priniesť tak odpovede aj na trendové otázky.

Autor: Stan
Celým menom sa volám Stanislav Kukučka. V iFOCUS sa venujem SEO a PPC. Okrem iného sa venujem technológiám crawlingu a scrapingu a dodatočnému spracovaniu dát cez Python. V obľube mám aj vývoj webov cez alternatívne SSG (Static site generators) a ich zrýchlovanie.