SEO výsledky pre AFINIS Group

O klientovi

AFINIS Group® Ponúka komplexné služby v oblasti výroby tesnení a tesniacich technológií na slovenskom trhu. Všetky služby poskytuje na profesionálnej úrovni, šité na mieru každému klientovi.

Výzva

Zadaním pre nás bolo zvýšenie viditeľnosti webu Afinisgroup vo vyhľadávači Google.sk. Našou úlohou bolo vybrať efektívne riešenie, v priebehu roka s čo najvyšším dôrazom na výsledný nárast viditeľnosti a návštevnosti z vyhľadávača.

Riešenie

Pri spoločnej diskusii s klientom sme vybrali vhodné služby ponúkané AFINIS Group®. Upravili sme texty, hlavné parametre pre on-page SEO, vytvorili novú bohatšiu ponuku produktov a služieb. Motivovali sme klienta k pravidelnej tvorbe obsahu na základe rôznych tématických okruhov, ktoré boli komunikované aj cez newsletter. Následne sme celoročne získavali kvalitné a relevantné spätné odkazy pre vybrané podstránky služieb.

Zapracovanie

Na potrebu dôležitosti viditeľnosti našej firmy vo vyhľadávači Google.sk sme dlhodobejšie nekládli dôraz. Pred rokom však ukážka rizika zo strany konkurencie a jej aktivít, poukázali na otvorený priestor pre rast. Po roku spolupráce s agentúrou iFOCUS, sme v porovnaní s konkurenciou videli jednoznačnejšie výsledky. S ohľadom na veľkosť nášho marketingového tímu a množstva aktivít, ktoré každý mesiac spoločne s agentúrou iFOCUS realizujeme, sa rozdiel voči konkurencii výrazne a pozitívne zväčšil. Pravidelná tvorba obsahu na webe a ostatné agentúrne SEO aktivity priniesli viditeľné zlepšenie v pozíciách pre slovné spojenia úzko súvisiace s predmetom podnikania AFINIS Group®.

Ing. Zuzana Kmiťová

marketingový manažér

Výsledok a zhrnutie

Už do 6 mesiacov sa prejavili výsledky v náraste zobrazení a preklikov z „organickej návštevnosti“ samotného vyhľadávača Google.sk. Pravidelná činnosť na strane klienta, ale aj naše pravidelné konzultačné a exekučné práce v oblasti SEO priniesli svoj žiadaný výsledok. AFINIS Group® dokázal získať nie len návštevnosť z Google.sk, ale aj viditeľnosť voči nasýtenej konkurencii v odvetví v ktorom podniká.

Potrebujete poradiť so zvýšením viditeľnosti?