Správa firemného profilu na Facebooku

Využite Facebook efektívne. Presne definované cielenie, kvalitný obsah a plán obsahu, sú nevyhnutné prvky k úspechu.

O klientovi

Asociácia HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA je unikátne združenie hotelov sídliacich v historických budovách, zámkoch a kaštieľoch Slovenska. Stelesňuje históriu architektúry, tradície a kultúru slovenského národa.

Výzva

  • zvýšenie neplateného dosahu
  • budovanie a rozširovanie počtu relevantných fanúšikov
  • zvýšenie návštevnosti na web stránke
  • zvýšenie miery reakcie s príspevkami

Riešenie

  • pravidelná príprava edičných plánov
  • analýza úspešnosti postov a využitie informácií v ďalšej činnosti
  • cielenie príspevkov na vopred definovanú cieľovú skupinu na zvýšenie relevantnosti

%

organický dosah

%

počet lajkov

%

počet fanúšikov

Zapracovanie

Vytvorením edičného plánu sme zabezpečili konzistentnosť medzi príspevkami, pridávali sme príspevky častejšie a na základe analýz sme vedeli, vhodný čas, kedy sú naši fanúšikovia online.

Výsledok a zhrnutie

  • zvýšenie organického dosahu (reach) až o 689 %
  • zvýšenie počtu fanúšikov, najviac vo vekovej kategórii 55-64 r až o 370 %
  • zvýšenie počtu likov firemného profilu o 99 % a to až na 1914 fanúšikov

Potrebujete poradiť?