Zvýšili sme predaj o 705%

Optimalizácia objednávkového procesu pre klienta, z oblasti použiteľnosti webdizajnu na Slovensku.

O klientovi

EURÓPSKA cestovná poisťovňa začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2006 ako Organizačná zložka rakúskej Europäische Reiseversicherung AG. Ako jediná špecializovaná poisťovňa na cestovné poistenie na Slovensku svojim slovenským i medzinárodným klientom poskytuje prvotriedne služby v súlade s dlhoročnou tradíciou značkovej poisťovne v oblasti cestovného a úrazového poistenia. V súčasnosti patrí EURÓPSKA k lídrom na trhu s produktmi cestovného poistenia.

Výzva

Európska cestovná poisťovňa sa potýkala s problémom nízkej miery objednávok prichádzajúcich z webstránky spoločnosti, a to i napriek rastúcej miere návštevnosti. Zároveň iba pätina z uskutočnených objednávok bola hradená.

Našou úlohou bolo zvýšiť predajnosť a nájsť spôsob, ktorým by sme dosiahli zvýšiť mieru úhrady poistenia.

 

  • Zvýšiť priamy predaj cez oficiálnu webstránku spoločnosti
  • Zvýšiť mieru úhrady poistenia

Riešenie

  • Vytvorenie auditu existujúcej stránky
  • Testovanie UX a odhalenie chýb
  • Aplikovanie výsledkov testovania
  • Vytvorenie nového objednávkového procesu
  • Otestovanie finálnej verzie a odstránenie dodatočných chýb

%

nárast konverzného pomeru

%

zvýšenie návštevnosti

%

zvýšenie predaja

Zapracovanie

Na existujúcej stránke sme vykonali audit použiteľnosti a používateľské testovanie. Testovanie slúžilo na odhalenie chýb v použiteľnosti webu. Testovanie odhalilo závažné chyby v objednávkovom procese a bolo potrebné ho pozmeniť tak, aby reflektoval potreby návštevníkov.

Pôvodný model predaja, kde sa návštevníkom ponúkali potreby poistovne, bol nahradený modelom, kde si návštevník vyskladá produkt podľa seba. Prebehlo A/B testovanie viacerých možností, ktoré smerovalo k výberu finálneho modelu. Potom nám už nič nebránilo v návrhu finálnej grafickej podoby. a umiestnenia do oficiálnej stránky spoločnosti.

Výsledok a zhrnutie

Návštevníci webstránky europska.sk ocenili novú podobu objednávkového formulára, ktorá viac reflektovala ich potreby. Toto ocenenie sa premietlo do zvýšenia miery konverzného pomeru, i miery úhrad cestovného poistenia.

 

  • Zvýšenie konverzného pomeru z 0,68% na 2,85%
  • Zvýšenie návštevnosti v sledovanom období
  • Zvýšenie predaja

Potrebujete poradiť?