Migrácia webu

Zodpovedne dohliadneme na migráciu webu. Spúštate nový web alebo meníte starý? Realizujte migráciu pod dohľadom.

Čo je správna migrácia webu?

Migrácia webu je odborný dohľad nad procesom rôznej zmeny webového sídla. Ide nie len o návrh optimálnej migrácie ale aj jej exekúcia, ktorá zahŕňa rôzne oblasti podľa priorít a priraduje im dohliadajúcu osobu.

Čo je migrácia webu?

Migrácia webu je kontrolovaný proces, súčasťou ktorého je najčastejšie zmena sídla webovej stránky. Iným prípadom je zmena CMS (content management systému) alebo jej dizajn či iných globálnejších nastavení.

Najčastejšie príklady migrácie sú zmena hostingu, CMS (content management systému), pridanie SSL certifikátu a tak zmena z HTTP na HTTPS protokol.

Spadá tu aj zmena názvu domény klientskej stránky alebo samotnej verzie stránky, prípadne prechod na subdoménové riešenie, ale dokonca aj prechod z www na bez www direktívu.

Konrolovaná migrácia je potrebná aj pri zmene štruktúry webovej stránky, keď sa mení alebo rozširuje obsah webovej stránky a zvyšuje alebo sa znižuje počet URL adries na samotnej doméne.

Kedy nás osloviť pre dohľad migrácie?

Chystáte sa realizovať zmeny a potrebujete zachovať organickú návštevnosť aj po realizovaní zmien na webe? Chcete aby bola zachovaná funkčnosť webu, nákupného procesu, ale aj stabilita vašeho online biznisu aj po realizácii zmien – celkovej migrácii?
Určite sa na nás obráťte v nasledovných prípadoch:

Chcete aby boli zachované pozície na hlavné kľúčové pozície

Potrebujete zachovať funkčnosť nákupného procesu alebo iných pridružených funkcionalít webu

Požadujete udržať analytiku a predísť strate dát a meraných konverzií, inými slovami udžať realizované nastavenia aj po migrácii

Zaučenie editorov pre správne narábanie s webom ak budete meniť obsah na webovej stránke

Ako vám môžeme pomôcť?

Skoro nič nestojí a môžete zarábať. Zamerajte sa na detaily, vďaka ktorým privediete na vaše webové stránky oveľa viac zákazníkov. Optimalizovaný obsah a funkčnosť webovej stránky vám z dlhodobého hľadiska pomôže pritiahnuť množstvo návštevníkov.

S čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť?

Bezplatná konzultácia