Ako optimalizovať reklamy na Facebooku?

od | jún 9, 2021

Reklama na Facebooku ponúka viacero možností propagácie. Je to prvý krok, ktorý musíte urobiť pri príprave reklám. Od správne zvolenej optimalizácie závisí potom úspech inzercie.

Pred spustením reklamy musíte vedieť, čo jej jej cieľom. Zvýšiť povedomie o značky, získať komentáre či lajky pod príspevkom alebo nákup či odoslanie formulára? Možností je viacero, priblížime si ich v nasledujúcich odsekoch. Facebook rozdelil optimalizáciu na tri kategórie. Pri správne zvolenej kategórii dosiahnete požadované výsledky.

  • Povedomie
  • Zvažovanie
  • Konverzia

Zoznámte s vašou značkou všetkých na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

Facebook ponúka možnosť zviditeľniť značku, ktorú reprezentujete. Zvoľte z dvoch ponúkaných možností:

  • Dosah
  • Povedomie o značke

Obe možnosti zasahujú cieľovú skupinu, ktorú si nastavíte v reklame. Facebook používa algoritmus, na základe ktorého doručuje reklamy relevantným ľuďom a snaží sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo vami zadanej optimalizácii (Dosah a Povedomie o značky).

Príspevok/Reklama, ktorú plánujete spustiť pod jednou z optimalizácii musia niesť posolstvo o vašej firme. Odporúčame krátky príspevok, ktorý kombináciou textu a vizuály predstaví vašu firmu a je ľahko zapamätateľný.

Priveďte návštevníkov na vašu stránku

Do kategórie Zvažovanie patrí optimalizácia na návštevnosť stránky. Ak si zvolíte tento spôsob, algoritmus Facebooku bude hľadať ľudí, ktorí sa z vašej inzercie prekliknú na webovú stránku. V rámci takejto reklamy môžete ešte optimalizovať inzertné príspevky na kliknutie na odkaz alebo na zobrazenie cieľovej stránky.

Kliknutie na odkaz odporúčame používať pri rozbehnutí reklamy. Znamená to, že reklama zasiahne ľudí, pri ktorých algoritmus predpokladá, že na vašu reklamu kliknú, ale na zobrazenie stránky už nepočkajú a vypnú ju.

Ak si zvolíte optimalizáciu na Zobrazenie cieľovej stránky, tak algoritmus vyhľadá užívateľov, pri ktorých predpokladá, že si vašu stránku pozrú.

To znamená, že stránka sa návštevníkom načíta a zobrazí. Táto optimalizácia býva často drahšia ako optimalizácia na kliknutie na odkaz. Je však oveľa účinnejšia, pretože máte istotu, že užívatelia vašu stránku uvidia. Niekedy sa však stane, že reklama „sa nerozbehne“ a vtedy treba optimalizáciu zmeniť a zvoliť kliknutie na odkaz.

Interakcia je kategória, v ktorej Facebook váš príspevok optimalizuje tak, aby získal čo najviac komentárov, zdieľaní a lajkov. Jednoducho, zobrazuje sa ľuďom, pre ktorých je niečím zaujímavý a algoritmus predpokladá, že by ho mohli nejakým zo spomenutých spôsobov interagovať. Využiť môžete tak ako aj pri ostatných optimalizáciách príspevky z Facebook wall alebo pripraviť si samostatný inzertný príspevok.

Generovanie potenciálnych zákazníkov patrí pod kategóriu Zvaťovanie a je to veľmi zaujímavý spôsob, ako získať kontakty.

Ak si zvolíte túto optimalizáciu, môžete vašim potenciálnym zákazníkom ponúknuť na stiahnutie e-book za poskytnutý email, prípadne len zbierať emailové adresy alebo iné kontakty  a údaje (napríklad telefón, adresu či pracovnú pozíciu).

Výhodou tejto optimalizácie je, že sa deje iba vo Facebookovom prostredí a návštevník sa nemusí nikam preklikať. Nastavenie kontaktného formuláru je iba na vás a z rôznych možností si zvolíte tie, ktoré potrebujete. Po prepojení s mailingovou službou môžu padať kontakty  a údaje do formulár a automaticky odosielať na zozbierané adresy newslettre.

Generovanie potenciálnych zákazníkov využijete aj pri hľadaní zamestnancov. Fungujú dobre aj pri rôznych súťažiach. Občas sa stáva, že požadované kontakty sú až príliš nerelevantné. Vtedy pomôže napríklad doplňujúca otázka vo formulári ale požadovanie špecifickej informácie.

Nevýhodou je, že formulár sa nedá opraviť, musíte ho vždy skopírovať a potom doplniť o nové informácie.

Spravia vaši zákazníci konverziu?

Najzaujímavejšou optimalizáciu pre eshopy je optimalizácia na konverzie. Ide o obľúbenú kategóriu, pretože v základnej funkcii si nevyžaduje veľa nastavovaní. Spravidla pre rozbehnutie konverznej reklamy potrebujete dobrý rozpočet (minimálne 10 eur na deň) a veľmi široké publikum.

Nakupovanie na Facebooku

Facebook v tomto prípade odporúča obmedziť len geografické cielenie a vekovú hranicu. Následne nastupuje algoritmus, ktorý zabezpečí, že sa po procese učenia začne zobrazovať správnym ľuďom. Konverzné reklamy sú veľmi citlivé na akýkoľvek výraznejší zásah, preto odporúčame vždy zvážiť, či sa do reklamy oplatí zasahovať a či radšej neurobiť ďalšiu kampaň.

Opatrne aj s navyšovaním rozpočtu. Zvyšujte trpezlivo a pomaly, najviac však o 20 percent a vždy aspoň v 24 hodinovom intervale.

Konverzné reklamy fungujú správne, ak majú dostatok dát. Čas na ich získanie je približne 10 dní, môže sa však stať že reklama sa dostane do stavu, kedy nemá odkiaľ dáta získať. Vtedy pristúpte k zvýšeniu rozpočtu alebo miernej úprave cielenia či optimalizácie na iný event.

Pri konverzných reklamách je dôležitý čas a trpezlivosť, nie vždy sa dostavia výsledky rýchlo. Ak však získate dostatočné dáta, pre algoritmus je potom jednoduchšie získavať nových návštevníkov a potenciálnych zákazníkov premieňať na nakupujúcich a vracajúcich sa.

Konverzie však môžete využiť aj pri získavaní emailových kontaktov. Konverznú reklamu zoptimalizujete na „lead – potenciálny zákazník“. Algoritmus sa vynasnaží zobraziť reklamu ľuďom, ktorí prídu na vašu stránku, vyplnia formulár a odošlú.

Zmenou oproti optimalizácii na Generovanie potenciálnych zákazníkov je to, že cez konverznú reklamu musí najskôr zákazník prísť na vašu stránku, kde formulár vyplní. V Generovaní zákazníkov všetko vyrieši vo formulári na Facebooku a po odoslaní formuláru u môžete ponúknuť návštevu vašej stránky. Odporúčame testovať oba spôsoby a následne vyhodnotiť, z ktorej optimalizácie sú leady kvalitnejšie.

V rámci konverzných kampaní môžete spustiť klasický príspevok zo Facebook stránky, pripraviť vlastnú inzerciu, karusel, kolekciu či rovno celý katalóg alebo výber z katalógu. Možností je veľa, pomocou externých aplikácii dokážete dať obrázkom krajší a pútavejší vzhľad či zvýrazniť konkrétnu akciu.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.