Skip to main content

Čo má obsahovať newsletter?

od | aug 24, 2022 | Copywriting

Ako štruktúrovať obsah newslettra

Zákazníka ste zaujali predmetom správy. Otvoril newsletter a prezerá si, čo mu ponúkate. Ľudia spravidla obsah skenujú (a nečítajú). Text preto štruktúrujte. Dôležité sú tiež obrázky, ktoré napovedia viac. Ak máte eshop, nahrajte do nástroja na newslettre váš XML feed a môžete vkladať do newslettra priamo aj produkty, ktoré chcete zákazníkom odprezentovať.

Podstata celého newslettra by mala odznieť v úvode. Nahliadnite do spravodajských článkov a inšpirujte sa. To najdôležitejšie sa dozviete v úvode. Žiadne omáčky, okľuky, dlhé vety. Poďte priamo k veci a nezdržujte zákazníka zbytočnosťami.

Kedy sa text lepšie číta?

V newslettri potom text štruktúrujte na krátke odstavce nabité informáciami. Sme v online, veľa ľudí si prezerá emaily v smartfónoch, preto text deľte na krátke odstavce. Spravidla po každej tretej vete môžete dať enter a začať nový odsek. Píšte krátke vety, vyvarujte sa súvetiam. Po tých siahnite, ak je to naozaj nevyhnutné. Snažte sa udržať pozornosť čitateľa, čo je pri súvetiach a žiariacej obrazovke už náročnejšie.

Okrem odsekov dajte do textu aj číselné zoznamy. Slová alebo slovné spojenia, ktoré môžete zoradiť pod seba, oddeľte odrážkami. Text je tak čitateľnejší.

Ľudia nečítajú, ale skenujú

Newslettre ľudia skenujú tak, že očami kopírujú písmeno F. zastavia sa na zvýraznených miestach a potom pokračujú ďalej. Pozrite si heatmapy vašich newslettrov a neustále ich zlepšujte. Tam, kde vidíte, že ľudia upierajú zrak, umiestňujte dôležité informácie alebo výzvy k akcii. Pri skenovaní textu pomáha aj text vyznačený boldom. S tučnými výrazmi to však nepreháňajte. Text by sa ľahko mohol stať nečitateľným. Píšte stručne. Text považujte za dokončený až vtedy, keď nie je čo vyškrtnúť.

Aký obsah do newslettra?

Obsah newslettra je na vás. Navigovať vás môžu dáta z Google Analytics, z CRM a rovnako aj zo starších newsellettrov. Vyberte si segment publika, na ktorý pripravíte newsletter a podľa toho sa rozhodnite, akú tému zvolíte. Pozor, vaše pocity či intuícia sú oveľa menej ako dáta v Google Analytics.

Úplne skvelé je, ak máte databázu kontaktov aj s menami a dokážete tak newsletter ešte viac personalizovať. Ak nie, nevadí, snažte sa aspoň kontakty segmentovať.

Píšte bez zbytočných omáčok

Ak ste si už zvolili tému, ktorá bude obsahom vášho newslettra, začnite s prípravou. Žiadne dlhé písanie, poďte k veci a píšte zrozumiteľne a stručne. Ak využite kvalitný predajný argument, tak už takmer vidíte zákazníkovi do peňaženky. Nenaťahujte text, udržte ťažisko pozornosti, ktorú ste náročne získali cez kvalitný predmet emailu.

Pozor aj na štylistické chyby a samozrejme – obsah by mal byť bez hrúbok. Takže otvoriť Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a všetky možné gramatické chyby skontrolovať a opraviť.

Obrázok povie viac ako dlhý text

Ak to nie je nevyhnutné, do newslettru nedávajte príliš obsiahly text. Pohrajte sa s dizajnom a s fotografiami. Väčšina súčasných služieb pre odosielanie newslettru má aj možnosť nahrať produktový feed. To znamená, že v vášho XML feedu, ktorý natiahnete do newslettra môžete vybrať produkty s obrázkami, ktoré chcete ponúknuť zákazníkom. Je to veľmi praktické a šetrí to čas. Zohľadnite to aj pri výbere služby pre odosielanie newslettrov.

Správne prelinkovanie a CTA buttony

V texte newslettru využite prelinkovanie na landing pages na vašu ponuku. Nezabudnite však ani na kvalitný a vizuálne odlíšený CTA button. Odporúčame nespolihať sa na bežné ošúchané frázy ako Kliknúť, Sem kliknite, Viac info, ale trocha sa zamyslieť a pohrať sa s textom v CTA buttone. Napríklad: Obliecť sa, Uplatniť si zľavu a podobne. Motivujte ľudí k tomu, aby vykonali konkrétnu vami požadovanú akciu.

Ako nezovšednieť?

Obsah newslettra je dôležitý. Vymyslieť však vždy novú tému býva náročné. Pripravte si rôzne témy vopred. Nie každý newsletter musí byť len predajný. Ak ponúknete zákazníkom rady a informácie, ktoré im pomôžu, ocenia ich. Z času na čas môžete využiť zľavové kódy či obľúbenú dopravu zadarmo. Sledujte však výsledky v analytike a podľa toho pristupujte k podobným aktivitám.

Aké nástroje na tvorbu a zasielanie newslettrov používať?

Na odosielanie newsletterov slúžia nástroje, ktoré zabraňujú tomu, aby bola vaša odosielacia adresa vyhodnotená ako spamovacia. Z regionálnych sú obľúbené české ecomail a smartemailig. Zo zahraničných mailchimp či sending blue. Vždy pri výbere takéhoto nástroja dbajte na to, aby ste dodržali všetky aktuálne nariadenia GDPR.

Pomôžeme vám s výberom nástroja na odosielanie newslettrov, s emailingovou stratégiou a s budovaním databázy emailových kontaktov. Využite naše skúsenosti.

Prečítajte si ako na pútavý predmet newslettra, ktorý zaujme.

Zaujal vás článok a radi by ste posunuli svoje podnikanie na ďalší level?

Autor článku
iFOCUS

iFOCUS

Vieme, že pre niekoho môže byť digitálny marketing nočná mora, my v iFocuse ho však milujeme. Pomáhame firmám a ich značkám dlhodobo rásť. Hľadáme priestor, kde sa dajú vďaka správne urobenej optimalizácii web stránok či reklame na Google, Facebok, Instagrame či LinkedIn navýšiť firemné zisky a dosiahnuť ciele. S radosťou prijímame všetky výzvy, pretože iba tak dokážeme spoločne s našimi klientami rásť.