Skip to main content

Facebook: Potenciálny dosah skončil. Po novom je to odhadovaná veľkosť okruhu užívateľov

od | okt 21, 2021 | Facebook

Facebook postupne ruší používanie metriky Potenciálny dosah. Nahradí ju metrika Odhadovaná veľkosť okruhu užívateľov

Kým doteraz sme dostávali istý číselný odhad dosahu reklamy, po novom ho Facebook už zobrazí iba ako určité rozmedzie. Stále však pôjde len o ukazovateľ, ktorý je orientačný.

Čo to je odhadovaná veľkosť okruhu užívateľov?

Pri vytváraní reklamy Facebook na základe kombinácie vašich nastavení cielenia a vlastných zozbieraných dát vypíše, koľko ľudí vyhovuje kritériu cielenie a umiestnenie reklamy, ktoré ste si zvolili.

Aktualizácia týchto údajov sa deje v reálnom čase, to znamená v momente vytvárania reklamy. Facebook vysvetľuje, že tieto odhady vytvára jedinečnou metodológiou. Do úvahy berie mnoho faktorov:

Kritérium cielenia reklamy a umiestnenie:

  • Počet ľudí, ktorým sa za posledných 30 dní reklama zobrazila
  • Aký obsah ľudia interagovali
  • Vek, pohlavie a ďalšie demografické údaje
  • Kanál, v ktorom ľudia reklamu videli (Stories,…)

Tento odhad však nie je definitívny, mení sa počas priebehu reklamy. Aktualizácie závisia najmä od vášho cielenia umiestňovania reklám. Takéto odhady však nie sú presné, pretože Facebook do nich nemusí zarátať ľudí, ktorí vaše nastavenia v istých prípadoch spĺňajú. Výsledok vašich reklám ovplyňuje:

  • rozpočet
  • kreatíva

Rozpočet a pútavá kreatíva ovplyvňujú doručovanie reklamy

Kreatíva sa podpisuje na úspešnosti reklám. Ak tieto dve požiadavky naplníte, vaša reklama sa dostane k oveľa väčšiemu množstvu ľudí. Odhadované výsledky tak predstavujú pre vás len orientačnú informáciu. Neodporúčame na základe nej robiť radikálne zmeny. Pokiaľ reklama funguje a spĺňa vaše ciele, nechajte ju bežať.

Odhad na každý deň

Ak má Facebook dostatok údajov, ukáže vám výsledky reklamy na konkrétny deň. Tieto údaje môžete vidieť, ak pripravujete novú reklamu alebo robíte úpravy v aktuálnej zostave. Súčasne získate aj nápovedu, ako narábať s rozpočtom.

Facebook vypočíta, aké výsledky dosiahnete pri konverznej kampani a počet konverzií. Momentálne sa aj pri vyšších denných rozpočtoch tento údaj môže používať na úrovni nuly, vo väčšine prípadov však kampaň funguje správne a zbiera konverzie.

Sledujte však pravidelne výkon a v prípade nižšieho výkonu, zasiahnite a optimalizujte.

Aký presný je odhad výsledkov?

Facebook pri vypočítavaní výsledkov ráta s tým, že rozpočet, ktorý ste si nastavili aj vyčerpáte. Ak kampaň zastavíte skôr alebo rozpočet znížite, spoľahlivosť odhadov bude ešte nižšia.

Odhadovaná veľkosť okruhu užívateľov nie je ukazovateľom prejaveného záujmu aktívnych užívateľov Facebooku. Do výsledkov vstupujú faktory ako počet účtov, ktoré užívateľ má, poskytnuté demografické údaje či počty dočasných návštevníkov v nejakej zemepisnej oblasti.

Sú lepšie výsledky naozaj lepšie?

Výsledky môžu vyzerať po aktualizáciách atraktívnejšie a ukazovať vyšší odhad, ako reálne bude. Ak majú užívatelia navzájom prepojený Instagramový a Facebookový účet, Facebook ich berie ako jeden účet. Centrum účtov zosynchronizuje jednotlivé účtu, čo umožňuje crosspostovanie obsahu a ďalšie vychytávky.

Zmena v prístupe k účtom

Doteraz to fungovalo spravidla  tak, že ak mal napríklad užívateľ na jednu emailovú adresu viacero účtov, Facebook ho bral ako jednu osobu –  v prípade, že veril, že ide o jednu osobu. Podobne to fungovalo aj pri prihlasovaní do Instagramu či Facebooku sa z obvyklého zariadenia.

Tých užívateľov,  ktorí si účty v Centre účtov neprepojili, Facebook stále berie ako dve samostatné osoby. To v konečnom dôsledku ovplyvňuje plánovanie reklamy, jej výkon a meranie výsledkov.

Tento nový spôsob počítania bude mať vplyv na výsledky výkonu jednotlivých metrík ako aj odhady pri plánovaní kampane. Facebook pripomína, že tento vplyv by mal byť iba minimálny. Uvidíme.

Zaujal vás článok a radi by ste posunuli svoje podnikanie na ďalší level?

Autor článku
iFOCUS

iFOCUS

Vieme, že pre niekoho môže byť digitálny marketing nočná mora, my v iFocuse ho však milujeme. Pomáhame firmám a ich značkám dlhodobo rásť. Hľadáme priestor, kde sa dajú vďaka správne urobenej optimalizácii web stránok či reklame na Google, Facebok, Instagrame či LinkedIn navýšiť firemné zisky a dosiahnuť ciele. S radosťou prijímame všetky výzvy, pretože iba tak dokážeme spoločne s našimi klientami rásť.