Skip to main content

Seo Restart 2023 – Reštart SEO v dobe AI

od | máj 4, 2023 | Blog, SEO

30. marca 2023 sa v Prahe opakovane konala konferencia SEO Restart. Konferencia tak ako minulý rok (SEO Restart 2022) pokrývala najnovšie témy v SEO odvetví pre prebiehajúci rok 2023. Pre porovnanie správnosti postupov našich interných SEO služieb a postupov sme teda neváhali a navštívili túto informáciami nabitú konferenciu.
Tohtoročný SEO Restart sa snažil na AI pozerať triezvo. Niektoré prednášky dokonca vniesli pochybnosť do spoľahlivosti samotnej AI a snahu pozerať sa na metriky známych nástrojov s dávkou pochybnosti. Hodnotné informácie a odpovede od ľudí pre ľudí nie len v prednášaných témach, ale aj v samotnej atmosfére konferencie.

Kam smeruje SEO v dobe AI?


Prezentácia: Keynote: Quo vadis SEO?

Úvodnú “key note” s názvom “Quo vadis SEO?” odprednášal Jan Tichý. Zamýšlal sa nad vývojom SEO a jeho celkového priemyslu. Spomenul dávne časy kedy SEO pozostávalo výhradne z analýzy kľúčových slov a získavaniu odkazov bez ohľadu na kvalitu. Inými slovami “cargo kult” kedy sa napodobňujú postupy a činy hoci aj nesprávne.

Ako odvrátená strana k spomenutým postupom je dobré SEO z pohľadu vyhľadávačov a teda SEO, ktoré chce užitočne poslúžiť hľadajúcim. Zmena postupov a odklon z analýzy kľúčových slov k spracovaným a pokrytým témam. A to celkovej a dôsledne pokrytej téme na webe. Vznik Rank Brain a zníženej dôležitosti klúčových slov, rastúca dôležitosť témy a vstupnej stránky a následný linkbaiting.
Zaznela čiastočná predpoveď o blížiacom sa poklese organickej návštevnosti v dobe AI, keďže jazykové modely budú prinášať omnoho obsažnejšiu a relevatnejšiu odpoveď. Vďaka jazykovým modelom môžeme tému povedať inými slovami, ako ešte nikto nepovedal. Treba si však uvedomiť, že ide o reprodukciu informácie, ktorá už v iných zdrojoch zaznela. AI sa v momentálnom stave vývoja nehodí na tvorbu niečoho nového, unikátneho, čo ešte niekto iný nevie. Vyhľadávač nebude nahradený odpovedačom, keďže pokračovanie monetizácie je potrebné. Možno v ďalšom kroku to bude doporučovač za spoplatnenie.

Odpovedače nebudú viac pristupovať k informačným zdrojom ako pred tým. Budú zvažovať autoritatívne zdroje. Je to analógia k učiteľom. Odpovedač, ktorý vám spraví súhrn vedomia. A ak sa pýtate na niečo konkrétne, pošle vás na autoritatívny zdroj.
Druhá nastávajúca úloha AI bude odlišnosť a originálnosť. Uvedené na príklade článku “Ako vybrať korčule?”. Bude totižto potrebné šírenie informácie nad rámec “common knowledge”. Prínosnosť spomenutého článku je 0. Takých článkov už totižto existuje nepreberné množstvo. V tomto smere už SEO končí. Je to totižto nulová šanca ovplyvniť odpovedač a jeho zdrojovú databázu. Nemá potrebu odkázať na taký zdroj. Vie taký obsah vytvoriť zo zdrojovej databázy.
SEO samotné nekončí. GPT prácu nezoberie. Mení sa len rola SEO konzultanta. Pri spomenutej pozícii SEO konzultant tak pri slove SEO ani jedno pismeno neplatí. Bude potrebné priniesť niečo nové.

Bude potrebné aby vás citovali a odkazovali na vás. Tu prichádza do hry brand building. Aby vôbec o vás GPT s “common knowledge zavadil”. Práca SEO konzultanta teda pokračuje. Je potrebné priniesť niečo nové. Vraciame sa k ľuďom, k prínosu k ľuďom. Analýza klúčových slov bude o 2 roky irelevantná. Bude potrebné stavať na linkbuildingu aby prichádzali na web ľudia. A budovať brand.

Vojta Fiala – Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé


Prezentácia: Praktické využití AI v SEO pro začátečníky i (středně) pokročilé

Vojta Fiala na svojej prednáške spomenul zatiaľ najpríznačnejšie AI nástroje ktoré existujú. Za testovanie a prácu stoja podľa neho OpenAI, Jasper, Adcreative.ai, Sydney, Bard, Rytr. Z pluginov ktoré pracujú s AI nástrojmi stoja za zmienku “ChatGPT for sheets“, “AIPRM” (do Chrome) a “OpenAI” pripravované pluginy.

Momentálne existujúce jazykové modely mu z praxe prídu najvhodnejšie na identifikáciu person, “jobs to be done” (čo je potrebné pre zákazníka aby zrealizoval čo je potrebné), identifikáciu vhodnych tem, príprava štruktúry článku, nahodenie osnovy pre FAQ, odhad užívateľského zámeru, prípravu meta dát, písanie regulárnych výrazov.

Pavel Ungr – Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti


Prezentácia: Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomocí AI pro SEO: nové příležitosti

Úvod prednášky pripomenul, že prvý pokus o istú formu AI konverzácie bolo možné zaznamenať od spoločnosti Google 15. mája 2013, keď bola komunikovaná takzvaná “skúsenosť s konverzačným vyhľadávaním” (conversational search experience).

Od uvedeného dátumu uplynul nejaký čas a my sme sa posunuli k jazykovým modelom. Ich kvalita obsahu je podľa Pavla dostatočná ale treba sa mať na pozore pri prekročení hranice kedy sa obsah stáva “spammy”. Jeho prednáška bola zoznamom rôznych už dnes dostupných AI nástrojov a rozšírení do prehliadačov, ktorých zoznam nájdete v linku prezentácie. Na identifikáciu či už obsah je vytvorený jazykovým modelom alebo nie odporučil jednoznačne Originality.ai.

Lukáš Kostka: AI a R studio – optimalizace meta tagů na „jeden“ klik!


Prezentácia: AI a R studio – optimalizace meta tagů na „jeden“ klik!

Jedna z mála prednášok, ktorá išla na koreň témy o jazykových modeloch a teda v konkrétnom príklade sa venovala využitiu chat GPT pre tvorbu popisiek (meta tagu) k webovým stránkam. Prezentované riešenie bolo realizované za použitia AI a RStudia. Pre prácu s češtinou a slovenčinou bol odporučený GPT. GPT4 bol komunikovaný ako ideálnejší na komunikáciu.

Celkovou podstatou práce s AI ako je GPT je využívanie príkazov, takzvaný ”prompt engineering”. Príkazy radené za sebou sú súčasťou procesu “finetuningu” k dosiahnutiu stabilnej odpovedi. Spôsob ako sa dá “finetuning” kompenzovať je uvedenie jedného alebo viacerých príkladov. Jednoducho poviete ako by mal výsledok vyzerať. Tomuto procesu sa hovorí “one-shot” alebo “few-shot” learning.

Východzia téza práce s AI a RStudio je analýza landing stránok, analýza kľúčových slov, scraping obsahu dát z webu, dáta z GSC, analýza dát z GSC, výber landing stránok pre optimalizáciu a následne vytvorenie promptu s “one-shot” promptom pre učenie AI. Celkový postup Lukáš zverejnil na firemnom blogu a zdrojový kód nájdete v jeho GitHub repozitáry.

Milan Zeman – SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným dopadem na B2B byznys


Prezentácia: SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným dopadem na B2B byznys

V prednáške zazneli tri prípadové štúdie v ktorých boli načrtnuté zbežného postupy práce optimalizácie. Jedným príkladom bol klientský web Algotech, kde sa za cieľ stanovilo dorovnanie pozícií voči konkurentom. Tak došlo k zvýšeniu organickej návštevnosti o 20%. Realizovala sa v ďalšom kroku “content gap” analýza, čo viedlo k odhadu v exekúcii na približne 50 článkov za rok a získaniu približne 20 kvalitných spätných odkazov. Celý postup bol realizovaný na týždennej báze. Zvýšilo sa tak CRT o 18%.

O rok došlo k predĺženiu spolupráce. Zobrali sa kľúčové slová a rozdelili na dve časti. Jedna skupina boli slová bližšie pri konverzii a druhá ďalej od konverzie. Pre slová z prvej skupiny sa realizovala optimalizácia meta popisiek a tituliek pre zlepšenie CTR. Na vybrané podstránky sa implementovali CTA tlačítka. Po tejto úprave došlo o +40% nárastu konverzií.
Pri získavaní odkazov sa umiesňovali odkazy nie cez ”presnú zhodu” kľúčového slova, ale cez textové znenie “TIP” a priamy odkaz “URL”.

Pri ďalšom príklade B2B prípadovej štúdie TotalService sa realizoval SEO audit. Ten však neodhalil niž závažného. Dôležitým postupom bola spísaná SEO stratégia, v ktorej sa modelovali finančné dopady pre klienta. Finálnym odporučením bolo dôsledné dodržanie SEO stratégie a vnímanie SEO aktivít očami investora.

Zdeněk Nešpor: Titánské weby


Prezentácia: Titánské weby

Hlavnou myšlienkou veľkých prednášky bolo vnímanie veľkých, inak nazvaných aj “titanských” webov ako skôr webov zviazaných internými pravidlami. Kde nefungujú ako vhodný vzor pre inšpiráciu. V prípade Heureka.cz sa opierame o fakty v číslach ako 30 000 000 produktov, 65 000 subdomén a 3000 kategórií.

V prípade takto rozsiahleho a objemného webu nefunguje crawling. Nie je jednoznačné oprieť sa o výstup z Google Analytics alebo Google Search Console. Dokonca zo skúsenosti sa stala situácia keď Google Search Console nareportoval 100 000 000 vypadnutých URL adries z indexu. V skutočnosti sa nič takého nedialo. Nedošlo ani k poklesu organiky.

Prirodzenejším postupom je skicovať si aktuálnu štruktúru webu ceruzou na papier a snažiť sa ju pochopiť. V ďalšom kroku nahodenie štruktúry a prepojení v bežnom dokumente Google Sheets. Crawling celého webu nie je potrebný. Postačia “sample” obsahu webu a jeho štruktúry pre namodelovanie si ďalších úprav. Čiže postačí Screaming Frog a frakcie dát z crawlovaného webu. Pre ucelenie predstavy o štruktúre webu zhromaždiť access logy pre nájdenie ďalších URL adries. Treba mať na mysli pri takto obsažnom webe, že cieľom je redukcia obsahu a zefektívnenie štruktúry webu.

Ďalšími krokmi pri práci s takto obsažným webom je spracovanie dát. Tam sa využijú “xpath” a “regulárne výrazy” pre ďalśí postup. Pre spracovávanie dát SQL a Kibana. Pre nasadenie tituliek a ich testovanie, prípadne nasadenie štruktúrovaných dát poslúži vhodne Google Tag Manager.

V neposlednom rade práca s takto obsažným webom sú meetingy, promovanie SEO aktivít v jednotlivých oddeleniach a vzdelávanie. Celkovo sa odporúča uplatniť v udelovaní zadaní – minimalizmus.

V závere stručne zaznelo odporučenie použitia subdomén skôr pri oddelení CMS riešenia alebo pri tématicky odližnom webe.

Radek Kupr – Jak využít GA4 pro SEO

Prezentácia: Jak využít GA4 pro SEO

Jedinečná a témou ojedinelá prednáška bolo spracovanie najnovších postrehov a informácii o novom Google Analytics 4. Radek Kupr zdôraznil, že samotný nástroj má dôležité dimenzie a metriky a celkovo ide o meranie udalostí. Upozornil na dôležitosť predvolených reportov ale aj tvorbu vlastných a ich exploráciu. Nezabudnúť na prepojenie s Google Search Console, Google Ads, Ads manager, Merchant center a v prípade potreby s Big Query.

Dôsledne sa povenoval termínom ako “engagement session”, “engagement rate” a “engagement time”. Apeloval že užívateľ (user) je v prípade Google Analytics 4 ten čo niečo robí a až metrika “total user” je číslo ktoré definuje celkový údaj tých čo navštívili web.

Odporučenie spracovania dát v prípade vysoko navštevovaných webov v Big Query alebo Kebola DB pri malých klientoch postačí Looker.

Zdeněk Dvořák – Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

Prezentácia: Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s nimi dělat, když děláte linkbuilding?

Pochybnosti o metrikách ktoré nám nástroje poskytujú sa niesli v podobe faktov v prednáške od Zdeňka Dvořáka. Často používaný nástroj Ahrefs má svoje úskalia, metriky, ktorým treba vhodne rozumieť a vyvarovať sa ich zavádzajúcemu výkladu. Ahrefs samotný obsahuje tri druhy indexov. Index historický, index nedávny a index “live” – za posledné dni, ktorý sa 2x kontroluje či existuje.

Zaznelo poodhalenie informácie o partnerstve Screaming frog a Ahrefs kedy je možnosť získania 300 000 linkov bezplatne.

Najpraktickejšia bola časť kedy poukázal na známe manipulačné techniky, ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty metrík a tak mylnému výkladu ich dôležitosti. Zo spomenutých manipulačných techník zazneli registrácie do “katalógov” ktoré web automaticky zaradia, odkazy z webov, ktoré kradnú obsah a obrázky a starý známy cloaking. Tieto praktiky majú za výsledok nie len navýšenie počtu odkazov ale vedú aj k “domain authority” (DA) manipulácii.

Podstatné urýchlenie identifikácie podozrivého webu ilustroval na príklade zadania operátora “site:nazovwebu.cz” a v prípade veľkého množstva indexovaných stránok, ale malého počtu zobrazenia na klúčové slová v Ahrefs (keywords explorer) ako ukazovateľ manipulácie s metrikami Ahrefs. Nie vždy je možné siahnuť po Ahrefs nástroji ale ak áno zaznelo odporučenie neopierať sa o “domain authority” ale skôr o sekciu “traffic” v časti “trends”.

Václav Brynda – Linkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 – zpět ke kořenům?

Václav Brynda: Linkbuilding a jak se změnily strategie na rok 2023 – zpět ke kořenům?

Jediná prednáška o linkbuildingu a jeho trendoch v roku 2023, čerpala z osobných skúseností a praktík ktoré sa Václavovi Bryndovi overili. V linkbuildingu sa zameriava na diskusie s brandovými zmienkami, blogovanie, písanie však bez AI. Osvedčili sa mu recenzie a diskusie na stránke. Ideálne sú pre neho technické články o nástroji alebo službe s prelinkovaním na klientský eshop alebo jeho vloženie ako príkladu. Odkazy v mystery shoppingu sú pre neho funkčné tak 50/50.

Z praxe má odskúšané že z 90% mu fungujú odkazy z už vytvorených kontaktov. Upozornil na odhaľenie “linkového” paternu a teda tvrdil, že 3 odkazy z jedného článku sú už signálom jeho jednoznačnosti paternu. Ideálnym odkazom je odkaz z webu kde je šanca na návštevnosť a teda weby s návštevnosťou sú dobrá voľba. Nástroje ako Ahrefs a Similarweb sú vhodné na research. Pri zvažovaní či odkaz z článku za niekoľko tisíc eur alebo z archívu, padá voľba radšej na druhú možnosť.

Pestrosť odkazov ktoré získava sú z brandových slov z homepage. Dbá aby bol článok vnímaný ako výrazne redakčný. Dopĺňa anchor odkazy linkovaním z holých URL adries alebo mix z citovaných článkov alebo ich blogových časti. Je za výmenu odkazov ale skôr 3 až 4 smerné.

Pripomenul že netreba zabúdať na guest posty, kúpené články, offline linkbuilding, rozhovory ale aj sponzoring.

Richard Klačko – Srovnáno – mají nástroje správná data o hledanosti klíčových slov?

Prezentácia: Srovnáno – mají nástroje správná data o hledanosti klíčových slov?

Pokračovanie skepticizmu voči metrikám meracích nástrojov bolo faktami podložené v ďalšej prednáške od Richarda Kľačka. Porovnávali sa jednotlivé nástroje a to Google Search Console, Collabim a Marketing Miner. Google Search Console zobrazuje impresie ale nie “search volume”. Pri Collabime sú zasa dáta o hľadanosti clustrované – dáta sú orientačné a teda spojené slová a slová sebe si podobné majú jeden spoločný údaj hľadanosti. Dá sa tak povedať, že jeden nástroj podhodnocuje iný nadhodnocuje. Každý z nich mal svoje plusy aj mínusy pri spracovávaní dát, ale jednoznačný víťaz nezaznel.

Martina Zrzavá Libřická – Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

Prezentácia: Výzvy a překážky ve světě SEO lidí

Poslednou prednáškou, ktorá uzatvárala konferenčné tempo SEO Restartu 2023 bolo zamyslenie Martiny nad inými vlastnosťami, ktoré by ostrieľaný SEO konzultant mal v sebe rozvíjať. Zazneli ale aj pomerne dosť známe problémy, s ktorými sa stretávame pri práci na klientskom zadaní, SEO probléme a pri celkovej spolupráci. Zazneli aj odporučenia z pohľadu projektového riadenia ale aj potreby sa spájať a vytvoriť tak aktívnejšiu komunitu žen, SEO konzultantiek, ktoré by sa aj budúci rok zúčastnili užitočnými prednáškami nabitej SEO konferencie akou SEORestart určite je.

Záver o AI v SEO

Pre spomenuté súčasné trendy na konferencii SEO Restart 2023 v oblasti SEO a algoritmov vyhľadávačov, AI a jazykových modelov, je jasné, že AI sa stane nedieľnou súčasťou procesu optimalizácie pre vyhľadávačov. Napriek tomu, že AI sa javí užitočná pre optimalizáciu pre aktuálne existujúce vyhľadávače hlavne v jej procese, bude vhodné uvážene pracovať s novými možnosťami.

Z jednotlivých prednášok je zrejmé, že budeme musieť pamätať na to, že použitie AI v SEO nie je zaručenou a jednoznačnou odpoveďou na úspech. Bude dôležité uvažovať nad súvislosťami a zdrojom ako novo vzniknuté nástroje spracúvajú dáta ako je jazykový model (AI) nakonfigurovaný. Dôvodom bude spracovanie takto vytvoreného obsahu vyhľadávačmi, ”odpovedačmi” do budúcna.

Dôležitým faktorom zostáva aj naďalej kvalitný obsah, ktorý bude unikátny, originálny a hlavne osožný pre návštevníkov. Pridaná hodnota SEO konzultanta sa nestratí. Je tu predsa veľké množstvo podružných činností, ktoré si vyžadujú detailnú kontrolu a otlačok ľudskej činnosti (odstránenie patternu). Rýchlosť načítania webových stránok, kvalitné odkazy, použitie správnych technických optimalizačných techník, prístupnosť webu či cielená práca s obsahom.

V konečnom dôsledku je potrebné zladiť použitie AI nástrojov, ktoré budú neustále pribúdať, s tradičnými SEO postupmi, aby sa dosiahol žiadaný výsledok organickej návštevnosti. A v blízkej budúcnosti aj dôveryhodnosť (autorita) pre citáciu klientského webu v dostupnom jazykovom modely.

Zaujal vás článok a radi by ste posunuli svoje podnikanie na ďalší level?

Autor článku
Stan

Stan