Obsahová SEO stratégia

Vytvárajte s nami kvalitný obsahu optimalizovaný pre vyhľadávače a klientov s cieľom dosiahnuť čo najlepšie pozície.

Ako pomôže obsahová stratégia?

Kvalitný obsah slúži na to aby vaši potenciálny zákazníci získali to čo hľadali. Ale nie je to len nájdených odpovediach. Pútavý obsah a presne vysvetlená problematika vytvorí spojenie s vašou značkou a hlavne dôveru. Dajte svojmu webu odbornú dôveryhodnosť a predbehnite tak konkurenciu.

Čo je obsahová stratégia?

Obsahová SEO stratégia je systematická tvorba obsahu optimalizovaného pre vyhľadávače, ale hlavne pre potenciálnych zákazníkov. Takto tvorený obsah je zameraný na kľúčové slová vybrané z analýzy kľúčových slov, pričom zohľadňuje zameranie aj na menej konkurenčné slovné spojenia – tzv. long-tail.

Čo zahŕňa obsahová stratégia?

Naša obsahová stratégia zhodnotí kvalitu aktuálneho obsahu, prekontroluje konkurenciu, a pokúsi sa uchopiť vaše silné a slabé stránky. Zistí, kde sa na trhu nachádzate a kde vaši zákazníci a navrhne spôsoby, ako ich správne osloviť vhodne zvoleným obsahom.

Cielenou tvorbou obsahu získate viac návštevníkov z vyhľadávačov. Získate dôveryhodnosť vašej spoločnosti, produktu alebo služieb. Stanete sa odborníkom v oblasti v ktorej podnikáte a získate tak nových zákazníkov v dlhodobom horizonte.

Plánovanie obsahu

Pevný základ na ktorom môžete stavať mesiace dopredu vďaka publikačnému plánu.

Tvorba obsahu

Určíme témy a obor na ktorý sa zameriate. Budete písať na témy, ktoré vaša konkurencia nepokrýva a tak budete mať prvý odpoveď na to čo trápi zákazníkov.

Distribúcia obsahu

Už vytvorený obsah môžete distribuovať v newsletteri na sociálnych sieťach alebo použiť pri linkbuildingu.

Vyhodnotenie obsahu

Obsah tvoríte cielene a tak za účelom zvýšenia návštevnosti, počtu zákazníkov alebo počtu objednávok.

Ako vám môžeme pomôcť?

Skoro nič nestojí a môžete zarábať. Zamerajte sa na detaily, vďaka ktorým privediete na vaše webové stránky oveľa viac zákazníkov. Optimalizovaný obsah a funkčnosť webovej stránky vám z dlhodobého hľadiska pomôže pritiahnuť množstvo návštevníkov.

S čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť?

Bezplatná konzultácia