Technický SEO audit

Efektívna komplexná SEO analýza webu. Navrhneme SEO stratégiu.

Čo je SEO Audit?

SEO Audit je proces, ktorý hodnotí všetky technické aspekty webovej stránky, ktorého najčastejším výstupom je dokumentácia. SEO Audit zohľadňuje výkon webovej stránky vo vyhľadávačoch a identifikuje príležitosti na zlepšenie.

Čo obsahuje SEO audit?

Tento proces zahŕňa analýzu prvkov na webovej stránke, obsahu, rýchlosti webu, jeho profilu spätných odkazov a technických problémov.

On-page SEO: skúma prvky stránky – meta popisy, názvy, nadpisy, alternatívny text k obrázkom a interné odkazy, hlavičky a texty – aby sa zabezpečilo, že sú správne čítané a pochopené vyhľadávačmi.

Off-page SEO: pozerá sa na externé faktory (predovšetkým spätné odkazy ktoré smerujú na vašu webovú stránku).

Technické SEO: zahŕňa technické aspekty stránky – ako je prehľadnosť prehľadávačov, indexovateľnosť, architektúra stránky, lokalizácia a priateľskosť pre mobilné zariadenia – a zameriava sa na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré by bránili robotom Google pri prehľadávaní a indexovaní stránok stránky.

Lokálne SEO: zameriava sa na hodnotenie webovej stránky v lokálnych výsledkoch vyhľadávania a teda regionálnu výkonnosť.

Obsahové SEO: sústredí sa na hodnotenie webovej stránky v lokálnych výsledkoch vyhľadávania.

Kedy SEO audit použiť?

SEO audity poskytujú pohľad na výkon webovej stránky vo vyhľadávaní, identifikujú problémy, ktoré treba riešiť, a navrhujú zlepšenia na zvýšenie organického vyhľadávacieho toku na webovej stránke. SEO audit vám môže pomôcť:

Zabezpečiť, že vaša webová stránka sa riadi najlepšími postupmi SEO odporúčanými vyhľadávačmi. Identifikovať príležitosti na zlepšenie vašej webovej stránky.

Objaviť a napraviť akékoľvek problémy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vaše umiestnenie vo vyhľadávaní.

Prispôsobiť svoju stratégiu obsahového marketingu a prístup k budovaniu odkazov pre dlhodobý úspech.

Pravidelné SEO audity sú neoddeliteľnou súčasťou holistického prístupu k SEO.

Ako vám môžeme pomôcť?

Skoro nič nestojí a môžete zarábať. Zamerajte sa na detaily, vďaka ktorým privediete na vaše webové stránky oveľa viac zákazníkov. Optimalizovaný obsah a funkčnosť webovej stránky vám z dlhodobého hľadiska pomôže pritiahnuť množstvo návštevníkov.

S čím z digitálneho sveta potrebujete pomôcť?

Bezplatná konzultácia