Google updaty v roku 2022 (Prehľad)

od | feb 22, 2023

Google v roku 2022 ohlásil nepreberné množstvo aktualizácií (Google updaty). Časť z nich však bola oznámená oficiálne alebo potvrdená. Tento krátky prehľad mapuje oficiálne aktualizácie Google 2022 zoradené prehľadne podľa typu. Môže sa zdať, že počet aktualizácií Google vyhľadávacieho algoritmu bol počas minulého roka 2022 obzvlášť vysoký. Netýka sa to len množstva nepotvrdených aktualizácií, ale najmä aktualizácií, ktoré Google oficiálne oznámil a oficiálne potvrdil. Okrem základných aktualizácií boli v roku 2022 ohlásené pomerne užitočné aktualizácie samotného obsahu, aktualizácie recenzií produktov a niekoľko ďalších, menej komunikovaných. Samotný Google zoznam aktualizácií vyhľadávacieho algoritmu zhrnul na svojej stránke Google Search Central v sekcii “List of ranking updates”.

Google Core Updates

Nasledovné aktualizácie, ktoré sa vo všeobecnosti týkajú hlavne kvality a relevantnosti webových stránok a webových stránok, ktoré existujú už dlho. Nasadenie updatu bolo celosvetové a pre všetky jazyky. V priebehu roku 2022 boli dve aktualizácie Google Core:

Product Reviews Updates

Aktualizácie sa týkali webových stránok obsahujúcich recenzie a testy produktov. Dôležitým kvalitatívnym meradlom boli hlavne vlastné skúsenosti a znalosti recenzentov, ako aj originálny obsah. Aktualizácie recenzií produktov sa aj naďalej týkajú výhradne obsahu v anglickom jazyku a s nimi spojených vyhľadávacích dopytov. Počas roka 2022 boli realizované tri aktualizácie recenzií produktov:

Helpful Content Updates

Konkrétne “Helpful Content” aktualizácie sú navrhnuté tak, aby sa dostal do popredia obsah, ktorý je hodnotný pre vyhľadávanie. A teda obsah ktorý vytvorili „ľudia pre ľudí“. V priebehu roka 2022 sa jedná o obzvlášť zaujímavú aktualizáciu v kontexte rastúceho obsahu vytvoreného rôznymi nástrojmi umelej inteligencie – AI. Zatiaľ čo prvá aktualizácia bola zameraná pre obsah v anglickom jazyku, druhá aktualizácia tohto druhu ovplyvnila všetky jazyky na celom svete. V roku 2022 boli dve aktualizácie “Helpful Content”:

Page Experience Desktop Update

Februárová aktualizácia mala vplyv na desktopové verzie webov. Zahŕňala užívateľskú skúsenosť s webovými stránkami (je zahrnutá aj v Core web vitals), používanie protokolu HTTPS a sankciovala za “otravne” vložené reklamy v rámci rozloženia na webovej stránke. Aktualizácia trvala približne od 22. februára do 3. marca 2022. Rok 2022 zaznamenal jednu takúto aktualizáciu:

Spam Updates

Google v pravidelných intervaloch aktualizuje svoj algoritmus pre detekciu spamu a jeho rozpoznanie. Konkrétny “Spam update” sa nezamieňa s aktualizáciou odkazového spamu, ktorý má za úlohu rozpoznávať a znehodnocujúce a neprirodzené odkazy. Tento rok prebehla iba jedna aktualizácia spamu, ktorá trvala od 19. do 21. októbra 2022:

Link Spam Updates

Aktualizácia pre identifikáciu odkazového spamu sa zameriavala na neprirodzené odkazy. Na detekciu odkazového spamu používa SpamBrain systém. Odkazy, ktoré Google rozpozná ako neprirodzené, pri spracovávaní algoritmus ignoruje. Jediná aktualizácia “Link Spam Update” v priebehu roka 2022 začala 14. Decembra 2022. Priebeh nasadenia je neuzavretý a tak stále otvorený.

Chronologicky zoradené Google aktualizácie nájdete v podobe infografiky od spoločnosti Oncrawl. Nechajme sa prekvapiť aké ďalšie aktualizácie môžeme očakávať v čerstvo začatom roku 2023.

Autor: Stan
Celým menom sa volám Stanislav Kukučka. V iFOCUS sa venujem SEO a PPC. Okrem iného sa venujem technológiám crawlingu a scrapingu a dodatočnému spracovaniu dát cez Python. V obľube mám aj vývoj webov cez alternatívne SSG (Static site generators) a ich zrýchlovanie.