Skip to main content

Výkonnejšia Facebook reklama vďaka Ad Strategies

od | sep 28, 2021 | Facebook, e-commerce

Od Ad Strategies si Facebook sľubuje zlepšenie automatizácie reklám

Posledné zmeny vo Facebooku priniesli mnoho rozčarovania vo výsledkoch reklám. Facebook prichádza teraz s novinkou – Ad Strategies. Úlohou je zlepšiť automatizáciu a tým aj celkový výkon reklám.

Výkon klesol, náklady šli hore

Mnohí marketéri, ktorí robia reklamy cez Facebook, zistili, že po nástupe zmien týkajúcich sa Apple, im poklesli výsledky a najmä konverzie. Cena za výkon šla smerom nahor, kým predaje v mnohých prípadoch klesli.

Časť výsledkov môžeme dnes ovplyvniť implementovaním riešenia CAPI, o ktorom sme písali v našom blogu. Toto prepojenie prinieslo značné zlepšenie v konverziách. Upozorňujeme však, že to nie je cesta, ako obísť zmeny kvôli iOS 14.5. Jednoducho, merania na úrovni servera sú presnejšie a s lepšími výsledkami pracuje strojové učenie lepšie.

Revolúcia vo výsledkoch?

Miernu revolúciu v nákladoch a výkone reklám by mali priniesť Ad Strategies.

Ad Strategies je nová funkcionalita, ktorú Facebook aktuálne testuje vo vybraných účtoch. Táto služba by mala priniesť inzerentom čo najvyšší výkon reklám.   Automatizácia rôznych prvkov zlepší optimalizáciu výdavkov za reklamu.

Ako to funguje?

V Ad Strategies si vopred určíte vaše ciele, pomocou ktorých potom reklama osloví potenciálnych zákazníkov aj angažovaných. Súčasťou stratégie je aj distribúcia reklám vracajúcim sa zákazníkom. Tí ú pre väčšinu stránok veľmi dôležití. Podľa dostupných výsledkov z testovaní Facebooku sú po zavedení Ad Strategy lepšie výsledky s menším rozpočtom ako pri iných reklamných platformách.

Premyslite si stratégiu vopred

Pre vytvorenie stratégie si vopred pripravte, čo je cieľom vaším reklám. Nielen hlavné ciele, ale do stratégie zahrňte aj čiastkové ciele. Ideálne je vytiahnuť ročný marketingový plán a nahliadnuť do neho. Vyhnete sa tak rôznym zbytočným opravám – napríklad pri sezónnom tovare alebo službách či ponuke tovaru od rôznych značiek.

Do Ad Strategies zadajte oblasť, ktorej sa chcete v reklame venovať. K dispozícii sú dve možnosti:  predaj tovaru alebo zber kontaktov (Leadov). Zvoľte publiká, nastavte budget. Údaje, ktoré od vás Ad Strategies požaduje, zadajte pravdivo, aby strojové učenie správne pracovalo.

Ad Strategies nájde potenciálnych ľudí pre váš biznis

Facebook stratégia by mala automaticky začať hľadať potenciálnych zákazníkov, ktorí u vás nakúpia alebo ľudí, ktorí sú ochotní nechať vám svoj kontakt. Facebook pracuje s pravdepodobnosťou a podľa toho doručuje reklamu ľuďom, pri ktorých predpokladá, že nakúpia alebo vyplnia a odošlú kontaktný formulár.

Súčasťou Ad Strategies sú aj kreatívy a kreatívne prvky, ktorými oslovíte možných zákazníkov. Funkcionalita pracuje tak, aby vám čo najviac uľahčila prácu. Pre každú oblasť zákazníkov (noví, angažovaní, vracajúci sa) môžete vytvoriť samostatné kreatívy.

Strojové učenie spraví všetko za vás

Po nastavení stratégie sa kampane rozbehnú, pričom akceptujú všetky parametre, ktoré ste zadali. Počas ich fungovania Facebook začne s vyhodnocovaním a následnou optimalizáciou financií na reklamu. Výsledkom by mali byť nižšie náklady a vyšší výkon.

Ad Strategies prinesú ďalší stupeň automatizácie a optimalizácie kampaní prostredníctvom strojového učenia.

Facebook automatizácia

Facebook ponúka optimalizáciu už teraz

Určite ste si všimli v kampaniach s viacerými adsetmi modré tlačidlo Optimalizovať. Facebook začal v poslednej dobe ponúkať na základe strojového učenia optimalizáciu jednotlivých adsetov.

Kým doteraz sme optimalizovali napríklad budget na úrovni adsetu, Facebook teraz za nás optimalizuje rozpočet a zvolí najúspešnejšie adsety, do ktorých potom vloží kredit. Facebook však stále ako najideálnejšie riešenie odporúča vytvoriť veľké publikum, aby reklama správne fungovala.

Facebook aktualizoval aj API prepojenie, zlepší automatizáciu

Facebook novou aktualizáciou v API prepojení rozširuje cielenie. Reaguje tak na obmedzenia, ktoré zaviedla spoločnosť Apple. Novinka pomôže v lepšej distribúcii reklám, v jej cielení a optimalizácii.

Funguje to tak, že si zvolíte svoje publikum, na ktoré chcete cieliť reklamu. Potom si vyberte možnosť Rozšírenie podrobného cielenia.

Ak Facebook vysleduje, že rozšírené cielenie má pozitívny vplyv na výkon a výsledky vašich reklám, automaticky tam zahranie širšie publikum. Využíva na to strojové učenie, čím dokáže obsiahnuť potenciálnych užívateľov a takto zvyšuje efektivitu reklamy.

Facebook upozorňuje, že toto rozšírenie zavádza len prípadoch, kedy má istotu, že získa lepšie výsledky. Rozšírenie cielenia neplatí pre oblasti demografické ako vek či miesto.

Inzerujete váš eshop alebo služby cez Facebook? Využite naše skúsenosti. Nastavíme vám reklamy tak, aby podávali čo najlepší výkon. Kontaktujte nás.

Zaujal vás článok a radi by ste posunuli svoje podnikanie na ďalší level?

Autor článku
iFOCUS

iFOCUS

Vieme, že pre niekoho môže byť digitálny marketing nočná mora, my v iFocuse ho však milujeme. Pomáhame firmám a ich značkám dlhodobo rásť. Hľadáme priestor, kde sa dajú vďaka správne urobenej optimalizácii web stránok či reklame na Google, Facebok, Instagrame či LinkedIn navýšiť firemné zisky a dosiahnuť ciele. S radosťou prijímame všetky výzvy, pretože iba tak dokážeme spoločne s našimi klientami rásť.