Google prinesie reklamy do Smart TV

od | jan 2, 2019

Google prinesie reklamy do Smart TV. Videoreklamy obľubujú užívatelia čoraz viac. Google ich postupne začne distribuovať do televízií pripojených k internetu. Inzerentom sa tak otvára ďalší priestor  pre zásah publika. Vývoj naznačuje, že postupne prichádza útlm klasických televíznych reklám. Mladí TV sledujú málo.

Google postupne spúšťa novinky v Google Ads. V reklamách postupne budeme mať k dispozícii presnejšie demografické členenia. Z noviniek, ktoré Google oznámil je to cielenie podľa rodičovskej fázy, partnerského statusu, dosiahnutého vzdelania a vlastníctva nehnuteľnosti.

Rodičovská fáza

Google nám poskytuje 6 rodičovských kategórií. Sú to statusy: rodič – bezdetný, nemluvňa, batoľa, predškolák, školák a teenager.  Pri každej Google uvádza aj vekové hranice.

Partnerský status

Vybrať si môžeme z troch kategórií: slobodný, vo vzťahu a ženatý/vydatá.

Vzdelanie

Poskytuje nám cielenie podľa stupňa dosiahnutého vzdelania alebo aktuálneho statusu: vysokoškolský študent, stredoškolské vzdelanie, bakalársky titul, magisterský titul

Vlastníctvo nehnuteľnosti

Kategóriu Google rozčlenil na vlastníkov domu alebo bytu a nájomcov.

Sledovanie videí na Youtube obľubujú mladí aj dnešní štyridsiatnici

Aktuálny prieskum Google naznačuje, že 70 percent mladých vo veku od 16-24 rokov denne pozerá na Youtube videá. Používajú k tomu najčastejšie smartfóny. V tejto vekovej skupine čas strávený na internete pri videách presahuje čas strávený pri televízii.

Rovnaký trend sleduje Google aj vo vekovej skupine do 40 rokov. Pre sledovanie obsahu na Youtube využíva 31 percent užívateľov z tejto kategórie laptopy. Najväčšia skupina sleduje obsah na smartfónoch, a to až 61 percent.

Smartfóny spôsobili nedávno miernu revolúciu v zobrazovaní reklám. Google zaviedol vertikálne reklamy, ktoré sa prispôsobujú tvaru displeja a sú naozaj nádherné. Viac sa o nich dočítate tu.

Reklamy zobrazíme aj v herných konzolách

Pre cielenie VIDEO reklám preto Google pripravil nové cielenie v reklamách Light TV Viewers. Ide o užívateľov, ktorí pri vyhľadávaní používajú frázy ako „najlepší seriál na Netflixe“ alebo si pozreli celý film na Youtube alebo si stiahli aplikáciu na streamovanie videa.

Google sa teda zameriava na publikum, ktoré nedokážeme zasiahnuť cez televízne reklamy. Podľa posledných štatistík ide o 615-tisíc užívateľov vo veku od 18 do 54 rokov. Cieliť tak môžeme na 22 percent unikátnych užívateľov. Reklamy sa zobrazia užívateľom buď ako native cez TV Smart alebo cez externé zariadenia ako sú set-top boxy alebo hracie konzoly.

Outstream prináša lepšie cielenie do smartfónov

Formát Outstream, ktoré nedávno Google predstavil partnerským agentúram (a teda aj nám) využijeme na zásah užívateľov používajúcich najmä smartfóny. Inovatívnym spôsobom oslovíme užívateľov mimo Youtube kanála reklamou vytvorenou pre scrollovanie a swajpovanie. Google si za reklamu zaúčtuje poplatok až vtedy, keď užívateľa zaujme a začne jej venovať pozornosť.

Reklama nás baví. Sme vám k dispozícii. Kontaktujte nás.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.