Kvalitné kampane vám privedú nových a stálych zákazníkov

od | máj 29, 2024

Online priestor poskytuje obrovskú príležitosť posunúť vaše podnikanie na ďalšiu úroveň. Osloviť iné publikum, inú cieľovú skupinu či preniknúť na nové trhy a získať tak náskok pred konkurenciou. Pripravili sme prehľad najčastejšie používaných reklamných kanálov, ktoré využívame pre online propagáciu.

Google Ads: Efektívny nástroj s vysokým výkonom

Google Ads je reklamná platforma, ktorá slúži na zviditeľnenie sa a predaj v online priestore.

Zabezpečí zobrazovanie sa:

 • vo vyhľadávači Google
 • na stránkach iných webov, čiže v obsahovej sieti vo forme bannerovej reklamy
 • na ostatných platformách – Google Maps, YouTube, Gmail, Google Shopping, Google Discovery, Reklama vo vyhľadávači (PPC)

ZADAJTE SI DO Goolge vyhľadávača názov vašej firmy alebo tovaru či služby ktorú ponúkate. Pozrite si výsledky. Reklamné sú označené, organické sa nachádzajú po reklamnými. Spravidla hore vidíte 3 alebo štyri reklamy, pod nimi niekoľko organických výsledkov a potom opäť jednu alebo dve reklamy. Organické výsledky sú bezplatné, ale nás teraz budú zaujímať platené reklamné výsledky.

Ako to celé funguje

V reklamnom systéme Google Ads si vytvoríte kampaň na vyhľadávanie. Zadáte kľúčové slová, na ktoré chcete, aby Google zovrazil výsledky.

Bližšie fungovanie PPC reklám nájdete v našom článku Čo sú Google Ads a ako fungujú?

Za zobrazenie a kliknutie na organické výsledky neplatíte. Zobrazujú sa tu najrelevantnejšie stránky. Poradie v organickom vyhľadávaní sa dá ovplyvniť kvalitou vašej stránky a optimalizáciou SEO.

Do tohto typu reklamy definujete Nadpis (Headline) a Popis (Description), ktoré sa budú zobrazovať v rôznych kombináciách. Pre obidve Google Ads stanovil požiadavky na počet znakov vrátane medzier.

Headline – do 30 znakov – môžete zadať až 15 možností, ale stačí aj menej alternatív. Google následne vyberie 2-3, ktoré naraz zobrazuje. Akákoľvek kombinácia nadpisov musí preto dávať zmysel. V nadpise by mali byť krátke, výstižné informácie. Píšte ich tak, aby okamžite zaujali, ale súčasne súviseli s vašou službou alebo tovarom.

Description – do 90znakov – sem píšte popis tovaru alebo služby, v závere využite CTA (call to action) – výzvu k akcii. Napríklad zavolajte nám, odošlite reklamný formulár, využite dopravu zadarmo a podobne. Krátkou vetou povedzte zákazníkom, čo majú spraviť.
Na textoch do reklám si dajte záležať a pripravte si ich vopred. Preštudujte si, čo komunikuje v reklamách vaša konkurencia. Na rýchly prehľad PPC reklám poslúži dobre aplikácia Collabim.

Obsahová (bannerová) reklama

Tento typ reklamy využíva bannery alebo fotky, ktoré sa zobrazujú na rôznych stránkach, ktoré užívateľ navštevuje.

Statické bannery

Statický banner obsahuje už priamo vo fotke:

 • stručný text (ideálne do 3-5slov)
 • CTA (call to action) button, čiže výzva na akciu
 • logo

Google má definované presné formáty, ktoré podporuje a tieto sa nahrávajú do systému. Tu k obrázkom netreba žiadny dodatkový text. Všetky informácie pripravuje grafik priamo priamo do bannerov. Bannerom by nemal chýbať dôležitý prvok – CTA button. Môže to byť výzva k nákupu, k stiahnutie e-booku, registrácii či rezervácii dovolenky a podobne.

rozmery fotky: 300×250, 336×280, 728×90, 300×600, 320×100, 320×50, 160×600, 300×1050, 970×250, 250×250.
Maximálna veľkosť: 150kb

Responzívne bannery

Responzívny banner je fotka, ktorá sa zobrazuje v kombinácii s textom, ktorý zadáte do systému pri nastavovaní reklamnej kampane.
Responzívny banner vzniká kombináciou textov a obrázkov, ktoré Google mixuje. Texty aj obrázky zadávate vy, preto dbajte na to, aby spolu súviseli. Fotky by nemali obsahovať text, keď tak len minimum a nemusia obsahovať ani logo.

Texty vypisujete do určených polí. Je dôležité texty pripraviť tak, aby v akýchkoľvek kombináciách dávali zmysel (kombinácia: headline, long headline, description). Nie vždy sa to samozrejme dá, ale skúste sa vyvarovať neurčitých popisov, aby nevznikali nezmysly. Nevšedným kombináciám sa zrejme nevyhnete, ale ak máte pripravené kvalitné texty, tak takéto nežiaduce mixy eliminujete na minimum.

Požiadavky na rozmery:

Landscape – 1200 x 628
Square – 1200 x 1200
Logo – 1200 x 1200 a 1200 x 300
Maximálna veľkosť: 5120kb

Požiadavky na počet znakov vrátane medzier. Viac znakov vás systém nepustí zadať.

Headline – do 30 znakov – môžete zadať až 5 alternatív
Long headline – do 90 znakov – môžete zadať až 5 alternatív
Description – do 90 znakov – môžete zadať až 4 alternatívy

Ďalšie informácie k bannerovej reklame nájdete aj v našom blogu Tieto bannery fungujú v Google ads najlepšie

Používajú sa aj iné formáty ako sú HTML5 a GIF, teraz sme sa venovali len najčastejšie používaným.

Kampaň Max performance: kombinuje v sebe všetky možnosti pre Google

Tento typ kampane sa zobrazuje vo všetkých reklamných kanáloch Google:

 • Obsahová sieť
 • Vyhľadávacia sieť
 • YouTube
 • Gmail
 • Mapy
 • kanál Discovery

Pripravte si preto rôzne formáty – bannery, videá, texty, logo v štvorcom aj obdĺžnikovom formáte.
V tejto kampani zadávate aj signály publika, to znamená, že Google chce od vás informácie, akej cieľovej skupine bude reklamu zobrazovať najčastejšie. Ide o úvodnú – učiacu sa fázu tohto typu reklamnej kampane. Preto zadajte signály čo najlepšie. Kampaň po získaní dostatočného množstva dát pracuje potom sama a pomocou umelej inteligencie sa snaží dosahovať čo najlepšie výsledky.

Pre túto kampaň sú dôležité správne zadefinovaní konverzie. Delíme ich na primárne a sekundárne. Primárna konverzia môže byť nákup, sekundárna napríklad klik na produkt či telefón. Možností je mnoho a je skvelé, ak si takéto konverzie zadefinujtete a poskytnete ich kampani.

Pre bannerovú reklamu a reklamu vo vyhľadávaní v Max performance platia rovnaké pravidlá ako sme uviedli vyššie.
Uvedieme tu preto len požiadavky na ďalšie formáty.

Video reklama je dôležitým článkom v online marketingu.

Video formáty:

 • Skippable in-stream ads (skippable after 5 seconds) – reklamy preskočiteľné po 5.tich sekundách.
 • Non-skippable 10 or 20 second ads – reklamy nepreskočiteľné – trvanie minimálne 10sekúnd alebo maximálne 20sekúnd
 • bumper ads 6 seconds – nepreskočiteľná reklama, ktorá má celá 6sekúnd

Obmedzenie na dĺžku video reklamy Google nedáva, ale odporúčame požívať videá do 3 minút.

FACEBOOK ADS

Facebook ponúka rôzne formáty reklamy:

 • single image
 • carousel
 • collection
 • slide show
 • story
 • reels
 • videá

Čo funguje na váš biznis, si musíte otestovať v praxi. Pre shopy sa osvedčuje formát carousel, kam si môžete ťahať produkty priamo z xml feedu a vytvárať si vlastné výbery a kolekcie. Tieto produktové obrázky môžete ešte v rozhraní Facebooku obohatiť o ďalšie doplnky ako je zobrazenie ceny, zobrazenie zľavy a podobne. Facebook umožňuje tiež nahrať frame – malý obrázok alebo logo, či inú „placku“, ktorá môže upozorňovať na nejakú akciu, zľavu a podobne.

Rozmery:

Single image: 1080×1080
Story: 1080×1920
Right column: 254×133
Video: 1080×1080

Testujte. Odporúčame pripraviť vizuály bez textu alebo len krátkymi claimami a bez CTA button-u.

Headline – optimálne 40 znakov (vrátane medzier), ide aj viac, ale na mobile to budete vidieť orezané a 3 bodky … Áno, dá sa to využiť a textom motivovať užívateľa k rozkliknutiu. Takýto text treba kvalitné pripraviť a musí obsahovať silný magnet alebo clickabait, ktorý doslov anúti ku kliknutiu.

V sekcii Headline je môžnosť zadať až 5 rôznych textov. Odporúčame využívať všetky a skúšať rôzne variácie.

Description – optimálne 25 znakov (vrátane medzier), napísať môžete aj viac. K dispozícii sú štyri alternatívy.

Primary text – optimálne do 125 znakov. Sme si vedomí toho, že veľmi ťažko sa do takého malého počtu znakov zmestí podstatná informácia. Toto je však best practice. Pokojne píšte až do 180 znakov. Ale škrtajte a zbytočné vyhadzujte z textu. Nezabudnite zachovať emóciu.

Podobné formáty ako Facebook využíva aj Instagram. Ak používate Facebook Business Manager, môžete zapínať reklamu súčasne na oboch kanáloch. Ak máte dostatočný kredit, odporúčame oddeliť kampane pre Facebook a pre Instagram. Ukážu vám, ktoré formáty fungujú na danej sociálnej sieti lepšie. Pre ďalšie kampane ich potom môžete lepšie pripraviť.

PINTEREST: Cesta do sveta kreativity. Chyťte svoju príležitosť

Sociálna sieť Pineterst ponúka tiež príležitosť pre online inzerciu. Pre správu reklám má podobné rozhranie ako Meta. Vytvárať tu môžete rôzne typy reklám s rozličnou optimalizáciou. Môžete zvyšovať dosahy vašich pinov, privádzať ľudí na stránku či získavať a sledovať konverzie. K dispozícii sú formáty ako video, pin carousel, katalógový predaj produktov a podobne. Pinterest odporúča pri tvorbe reklám využívať pinterstovskú hudobnú knižnicu a zvýrazniť ta efekt reklamy.
Pinterest má aj vlastný pixel – kód, ktorý sa vkladá na stránku a cez neho sa získavajú dáta, pomocou ktorých reklamy potom lepšie pracujú.

Reklamy umožňujú spustiť viacero pinov naraz a získať tak za relatívne nízke rozpočty zaujímavé výsledky nielen v zobrazení, ale tiež návštev či iných definovaných konverzií.
Reklama v Pintereste je lacnejšia ako v Google alebo v Meta. Dôležité je testovať, čo funguje a čo nefunguje vo vašom biznise. Platforma totiž nie je vhodná pre každého.

Možnosti zamerania reklamy na Pintereste:

 • Povedomie o značke
 • Vzhliadnutie videa
 • Kúpna úvaha
 • Konverzie
 • Katalógový predaj

Ideálny rozmer pre pin je 600×900 pix. Pinterst takisto určuje, kde má byť logo a kde text v obrázku. Zobrazenie a čitateľnosť pinu tak budú oveľa lepšie pre používateľov tejto sociálnej siete.

Zhrnutie

Ak chystáte kampaň nezabudnite si pripraviť na svoje webstránke landing page – stránku, na ktorú sa záujemca z reklamy preklikne. Na hlavnú stránku umiestnite banner, ktorý by mal dodržiavať dizajn bannerov z reklamy a tiež aj wording. Banner musí mať text a CTA button. Rozmer závisí od typu vašej webstránky.

Veríme, že tento prehľad vám pomôže zorientovať sa v základných kanáloch. Pomôžeme vám s prípravou kampaní pre online a vyberieme najlepšie možnosti pre váš biznis. Tak, aby ste rozpočty na marketing využívali efektívne a s čo najvyšším profitom pre vás.

 

 

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.