Čo sú Google Ads a ako fungujú ?

od | júl 21, 2022

Ako používať Google Ads pre online marketing

Ak potrebujete čo najrýchlejšie zviditeľniť váš biznis v online prostredí, ideálny nástroj pre reklamu je Google Ads. Zobrazovať sa budete vo vyhľadávači Google, alebo tiež na spolupracujúcich stránkach, spravodajských weboch, či blogoch. A tých je obrovské množstvo.

Google Ads je reklamný systém od spoločnosti Google. Možno ho poznáte pod názvom PPC (pépecéčka). PPC znamená pay per click – cena za kliknutie. Takéto pomenovanie len pre Google je skresľujúce, ale spravidla Pépecečkári bývajú tí, ktorí pracujú najmä s reklamou v Google. PPC má však aj Facebook či Pinterest.

Cez Google Ads môžete inzerovať  v obsahovej a vo vyhľadávacej sieti. Vaše reklamy sa užívateľom zobrazia v YouTube kanáli či na rôznych webstránkach.

Ako to vyzerá vo vyhľadávači Google

Zadajte do vyhľadávača kľúčové slovo. Napríklad názov našej agentúry – iFocus. Google vám zobrazí na prvej strane výsledky. Prvé štyri pozície obsadila reklama, potom nastupujú organické výsledky a potom opäť reklama.

Spravidla v spodnej časti býva jeden až dva reklamné odkazy, ale môže ich byť aj viac. Závisí to od konkurencie. A v prostredí reklamných agentúr je veľký pretlak.

Cieľom reklamy v Google Ads je teda dostať vašu firmu, značku, produkty a služby na prvé pozície vo vyhľadávači. Reklama sa zobrazuje aj na druhej stránke a občas aj na tretej strane v Google. Závisí to od mnohých faktorov, jeden z kľúčových je však cena za reklamu a kvalita reklamy.

Ako funguje Google Ads?

Google Ads je reklamný aukčný systém. Predstavme si to tak, že viacero inzerentov chce byť vo vyhľadávači Google na horných pozíciách. Každý z nich si pripraví reklamu, napíše texty, nastaví kľúčové slová. Zvolí si vhodnú cenu za klik. Google Ads dokáže vyhodnotiť, či je alebo nie je reklama dostatočne silná a vhodná do vyhľadávačov. Ak nie je príliš silná, navrhne vám zlepšenia. Na vás zostáva, či ich budete akceptovať.

Ak do vyhľadávača užívateľ zadá kľúčové slovo, zobrazí sa mu reklama. Tomu však predchádza aukcia. Inzerenti, ktorí majú reklamu spustenú na kľúčové slovo, ktoré napísal užívateľ do vyhľadávača, vstúpia do aukcie. Tu Google začína vyhodnocovať nielen to, kto vložil do aukcie najvyššiu sumu za preklik, ale rovnako hodnotí aj kvalitu reklamy po obsahovej stránke. Výraznú úlohu zohráva aj Landing Page. Teda stránka, na ktorú sa dostane užívateľ po kliknutí na reklamu. Ak Google vyhodnotí, že táto stránka je nerelevantná, reklama sa nemusí vôbec zobraziť, prípadne ju Google zakáže.

Prípravu reklamy a reklamných textov nepodceňujte, okrem iného totiž ovplyvňujú aj cenu za preklik, ktorú zaplatíte.

Ak ste v aukcii medzi inzerentmi zvíťazili, Google vás zobrazí na prvej pozícii. V opačnom prípade sa umiestnite na nižších pozíciách, alebo sa vaša reklama nemusí zobraziť vôbec. Dôležité je preto sledovať výkonnosť reklám, cenu za preklik a to, či sa napĺňajú požadované výsledky a ciele.

Možnosti Google Ads

Google Ads ponúka viacero možností inzerovania. Medzi novinky patrí kampaň Performance Max, ktorá nahradila staršiu kampaň Smart Shopping. Google od tohto nového spôsobu inzerovania očakáva veľké zmeny najmä v e-commerce. Viac sme o tejto novinke písali v našom blogu.

Zaujímavou kampaňou je dynamické vyhľadávanie. Funguje tak, že Google si aktívne z vášho webu čerpá kľúčové slová, na základe ktorých zobrazuje užívateľom reklamu.

V prehľade vyhľadávania si môžete potom pozrieť, aké kľúčové slová užívatelia zadávajú do vyhľadávača a aká reklama sa im zobrazila. Z týchto podkladov sa dajú potom robiť ďalšie úpravy na webstránke v oblasti obsahov. Tento typ kampane pravdepodobne v blízkej dobe nahradí klasickú vyhľadávaciu kampaň.

Obsahová kampaň s responzívnymi bannermi postupne zase vytláča klasickú obsahovú kampaň. Responzívne bannery sú jednoduchšie na prípravu. Google na ich vytvorenie využíva strojové učenie, čo však nie vždy vypáli pekne. V ojedinelých prípadoch sa stáva, že banner vyzerá zle a nepekne. Nestáva sa to však často, preto sa tento typ inzerovania oplatí používať.

Responzívne bannery umožňujú Google zobrazovať ich v rôznych zariadeniach. Tento spôsob je výhodnejší oproti statickým bannerom, ktoré musí na mieru pripraviť grafik.

Spravidla kampane s responzívnymi bannermi majú aj vyšší výkon ako klasické bannerovky. Ale samozrejme, je to vec otestovania. V každom biznise funguje lepšie niečo iné. Naše skúsenosti napovedajú, že responzívne bannery majú vyššiu silu a lepší výkon. Dôležité sú správne grafické a textové podklady, z ktorých potom môže Google vychádzať a vytvárať reklamy.

Ďalšie typy kampaní

Google ponúka aj ďalšie typy kampaní, ktoré závisia od povahy vášho biznisu. Pre eshopy sú ideálne kampane ako Performance Max či dynamická vyhľadávacia kampaň. Kontaktujte nás a vytvoríme vám stratégiu tak, aby prinášala kvalitné výsledky.

Kampane v aktuálnej ponuke Google Ads:

Google Search
Gmail
Google Shopping
Performance Max
Google Maps
YouTube
Google Discovery

Rozpočty pre Google a nastavenia cieľov

Pri práci s Google Ads potrebujete mať zadefinovaný rozpočet na dlhšie obdobie. Určite neodporúčame príliš často manipulovať s dennými či mesačnými limitmi.

Google Ads využíva strojové učenie a akékoľvek zásahy do rozpočtov spôsobujú oslabenie alebo úplne zastavenie a znehodnotenie kampaní a výsledkov. Prečítajte si viac o dôsledkoch zasahovania do rozpočtu.

Pri príprave kampaní vždy odporúčame optimálny kredit na to, aby sa kampane správne rozbehli a prinášali výsledky.
Vždy si preto vopred vyčleňte rozpočet na očakávané výsledky. Či už je to návšteva stránky, odoslanie kontaktu, nákup, stiahnutie e-booku, rezervácia alebo nejaká ďalšia aktivita, musíte mať prehľad, koľko vás stojí cieľová konverzia.

Sledujte však aj menšie ciele a všetko vyhodnocujte. Vďaka týmto dátam sa potom reklamy lepšie optimalizujú a dá sa aj ušetriť aj na rozpočte a využiť ho iným spôsobom.

Cieľové stránky reklám

Zo zobrazenej reklamy sa užívateľ preklikne na webovú stránku. Tá by mala súvisieť s reklamou. Mal by sa teda ocitnúť v prostredí, ktoré mu napovedala reklama.

Ak inzerujete predaj a inštaláciu klimatizácie a potenciálny zákazník sa preklikne a webstránku, kde mu ponúkate všetko, tak to nie je dobre. Určite nedávajte tiež preklik na hlavnú stránku.

Každá reklama by mala mať svoju Landing Page, kde užívateľ nájde presne to, čo hľadal vo vyhľadávači Google. Navyše, ak tieto výsledky nie sú relenvatné, nielen že potenciálny zákazník odchádza, vy prichádzate o peniaze, ale Google vyhodnotí vašu reklamu ako nedostačujúcu a zníži vám hodnotenie. A to nechceme.

Príprava reklám si preto vyžaduje vzájomné prepojenie a vyladenie všetkých parametrov tak, aby nedošlo v celej línii od reklamy až po želanú konverziu k prerušeniu len z dôvodu, že sme niečo zanedbali.

Výsledky sú rozhodujúce

Vždy si treba stanoviť ciele a sledovať ich napĺňanie hneď od začiatku kampane. Samozrejme, nemôžeme mať prehnané očakávania. Kampane potrebujú niekoľko dní, aby začali pracovať. Aj v procese fungovania môžeme naraziť na niektoré chyby, ktoré treba odstrániť.

Google Ads účet treba prepojiť s Google Analytics, správne nastaviť ciele a postupne ich vyhodnocovať.

Vyššia návštevnosť ovplyvní ďalšie faktory – môže sa zvýšiť odchodovosť zo stránky či znížiť čas strávený na stránke. (V novej verzii Google Analytics – GA4 už ale tieto parametre pravdepodobne nebudú). Ak je odchodovosť príliš vysoká, treba hľadať príčiny. Ak ste napríklad eshop a ani pri vysokej návštevnosti nemáte predaje, hľadáme vždy príčinu.
Chýb môže byť viacero, často Google Analytics napovie, že je problém v košíku. Ak aj po odstránení takýchto drobností sa predaj nezvýši, môže ísť aj o nízky záujem o produkt, ktorý ponúkate.

Dáta z Google Analytics spoločne s dátami z Google Ads otvárajú priestor pre hľadanie zlepšení a optimalizáciu nielen reklám, ale tiež webovej stránky, UX a UI.
Sme držiteľmi niekoľkých certifikátov od Google, ktoré si pravidelne obnovujeme. Sme profesionáli v práci s reklamným systémom Google Ads. Pomôžeme vám s vaším biznisom k lepším výsledkom. Neváhajte nás kontaktovať.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.