Ako na moderné náborové kampane?

od | sep 14, 2022

Situácia na trhu práce

Trpí vaša spoločnosť nedostatkom pracovníkov? Nie ste v tom sami. Už niekoľko rokov sa ozývajú viaceré firmy, že majú nedostatok pracovných síl. A nielen sezónnych. Situácia sa naďalej priostruje.

Problémy s obsadením pracovných miest v jednotlivých odvetviach sa začali už pred pandémiou Covid-19. Netýkalo sa to len odborných a špecifických pozícií, ale celého spektra. S nedostatočným počtom zamestnancov mali problémy napríklad automobilky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo prognózu do roku 2025, v ktorej podniky pripravuje na to, že situácia s nedostatkom zamestnancov sa nezlepší. Problém sa dotýka všetkých krajov a rovnako tiež všetkých odvetví.

Hľadanie ihly v kope sena?

Problémy s obsadzovaním pracovných pozícií hlási naďalej celé spektrum podnikateľských subjektov. Nejde však o hľadanie ihly v kope sena. Jednoducho, ľudia s odbornými vedomosťami pre úzko špecializované pozície nie sú na Slovensku v dostatočnom počte.

Jedným z riešení je preškoľovanie vlastných zamestnancov, pričom však ide o dlhodobú a finančne náročnú činnosť.

Ministerstvo uvádza, že najviac sa nedostatok zamestnancov dotkne priemyselnej výroby, kde do roku 2025 bude chýbať až 70 000 zamestnancov. V oblasti maloobchodu a veľkoobchodu to bude takmer 40 000 zamestnancov. Poddimenzované je aj zdravotníctvo, kde chýba 38 000 zamestnancov. Viac v prehľadnej tabuľke.

Potreba nových zamestnancov sa najviac prejaví v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Po nich budú najviac nedostupní v Trnavskom kraji. Viac v prehľadnej mape krajov.
V roku 2025 reálne hrozí, že na Slovensku bude chýbať celkovo až 358-tisíc kvalifikovaných pracovníkov.

Situáciu však teraz môže ovplyvniť aktuálny ekonomický a politický vývoj, ako aj pokračujúca inflácia a problémy s energiami.

Kde hľadať chýbajúcich zamestnancov?

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Užívateľské správanie

Štatistiky pre rok 2022 uvádzajú, že až 85 % Slovákov sa pohybuje na niektorej z populárnych sociálnych sietí. Najčastejšie je to Facebook, YouTube a Instagram, hoci medzi mladšími ročníkmi si získava priazeň tiež Tik.Tok.

Veková skupina do 40 rokov má medzi sebou len okrajové skupiny, ktoré nie sú prítomné a aktívne na niektorej zo sociálnych sietí.

Zaujímavosťou Instagramu je to, že hoci je tu cieľová skupina do 40 rokov, využívajú ho tiež rodičia teenagerov.

Dominantným médiom napriek určitej stagnácii však naďalej zostáva Facebook.

Sú to miesta, kde sa otvára priestor pre oslovenie potenciálnych zamestnancov. Každá zo sociálnych sietí má svoje špecifiká, ktorými sa na nej komunikuje. Vieme vám pripraviť správne vizuály a texty, ktoré fungujú v reklamách na sociálnych sieťach.

Koniec billboardových kampaní?

Až 89,9 % obyvateľov Slovenska nejakým spôsobom využíva internet a teda počas dňa sú prítomní v online prostredí. To je pozitívna správa. V online totiž dokážeme správnym cielením osloviť potenciálnych uchádzačov o prácu.

Pred niekoľkými rokmi svietila na diaľnici do Bratislavy veľká billboardová reklama, ktorá lákala ľudí z východného Slovenska otočiť auto na najbližšom obchvate a vrátiť späť domov. Zrejme však jej účinnosť bola nízka – napovedajú tomu štatistiky prognóz.

Okrem toho, že je to oveľa efektívnejší spôsob inzerovania ponuky práce ako triafanie naslepo pri vylepovaní billboardov, šetrí to aj financie. Zo získanými dátami dokážeme ďalej pracovať a optimalizovať jednotlivé reklamy alebo dáta využiť pri budúcich reklamách.
A v neposlednom rade, z online reklamy dostávate okamžitú spätnú väzbu. To prispieva k optimalizácii danej reklamy, od cielenia, cez úpravu wordingu až po vizuály.

Reklama v online je stále lacnejšia ako investícia do offline reklamy.

Vieme vám pomôcť s náborom nových zamestnancov

Pre veľkú automobilovú spoločnosť sme na mieru pripravili náborovú kampaň v čase, kedy bol najvyšší nedostatok zamestnancov. Boli to letné mesiace a zohnať niekoho do výroby bola obrovská výzva. Pripravili sme textové reklamy, vizuály, komunikáciu sme rozdelili do niekoľkých kategórií. Počas jedného mesiaca sme získali viac ako tisíc nových zamestnancov. Viac o našej práci pre automobilku si môžete prečítať v prípadovej štúdii.

Pre výrobnú spoločnosť v Čachticiach sme pripravili niekoľko náborových kampaní. Kombinovali sme pri nich online inzerciu s offline reklamou. Využili sme tiež služby telekomunikátorov a oslovili cieľovú skupinu. Získané dáta sme následne využívali pri ďalších HR kampaniach. Ako sa nám darilo s náborom nových zamestnancov sme opísali v prípadovej štúdii.

Online reklama nám umožňuje osloviť ľudí tam, kde trávia svoj voľný čas a získať si ich plnú pozornosť. Získanie pozornosti je kľúčové, pretože od nej závisí, či si človek reklamu pozrie, pochopí ju a spracuje ďalej.

Pri tvorbe vizuálov pracujeme využívame najnovšie poznatky z oblasti neuromarketingu. Pomocou strojového učenia dokážeme predikovať úspešnosť vizuálnej komunikácie. To nám umožňuje pripraviť kvalitné podklady do online inzercie.

Na rozdiel od billboardov dokážeme v online reklame zmerať výsledky náborovej kampane presne a v reálnom čase. Presnosť dát otvára nové možnosti pre ďalšie cielenie. V kombinácii so strojovým učením oslovujeme ľudí v čase, kedy je ich pozornosť dostatočná na to, aby ich reklama zaujala.

Autor: iFOCUS
Sme nadšenci do online. Je to vášeň, inštinkt, ktorý nás ťahá k výzvam.